Op 1 februari zijn in Someren de eerste globale plannen voor de voormalige Pauluskerk- en Paulusschoollocatie in gemeenschapshuis De Weijers gepresenteerd.

In de voorbije maanden zijn de plannen verder uitgewerkt. Inmiddels liggen de ontwerp bestemmingsplannen voor beide locaties ter inzage.

Op dinsdag 17 april worden deze plannen nader toegelicht in gemeenschapshuis De Weijers. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Sinds vrijdag 6 april liggen de Ontwerp bestemmingsplannen Voormalige Pauluskerk- en Paulusschoollocatie ter inzage.

Omdat de verbeelding van die plannen beperkt is tot de bestemmingen wonen, verkeer en groen, zijn de plannen ter verduidelijking nader uitgewerkt in enkele ontwerptekeningen. Daarmee wordt een concreter beeld geschetst van de plannen op deze nieuwe locaties maar ook van de naaste omgeving.


Trefwoorden: pauluskerk de weijers
Geplaatst

zaterdag 14 april 2018 | 08.34 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 18 april 2018 | 08.43 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub