Tennisvereniging Someren-Heide bestaat dit jaar 40 jaar.

De vereniging telt 112 leden waaronder twintig jeugdleden. Velen van hen behoren tot de vaste kern van leden die al jaren lid van de vereniging zijn. De jubileumactiviteiten vinden plaats in combinatie met het open toernooi dat wordt gehouden in de week van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli op tennispark De Beemd aan de Groeneweg 3 in Someren-Heide.

In 1978 ontstond bij enkele oud-voetballers, met Jan de Laat als initiatiefnemer, het idee om in navolging van de andere Somerense kerkdorpen, ook in Someren-Heide een tennisvereniging op te richten. De eerste tennislessen werden, bij gebrek aan een eigen accommodatie, gegeven in tennishal De Postel, met Alfons van der Weerden als tennisleraar van 66 enthousiaste leden.

In deze periode begon de zoektocht naar de plek waar men het toekomstige tennispark kon aanleggen. Dankzij de nodige inspanningen van het bestuur en de plaatselijke raadsleden kon in 1982 eindelijk de opening van twee nieuwe eigen gravelbanen plaatsvinden. Een bouwkeet deed dienst als kleed- en ontvangstruimte. De nieuwe accommodatie aan de Groeneweg werd tot De Beemd gedoopt.

Met het groeien van het aantal leden bestond de behoefte aan een permanent clubhuis en in 1987 kon de door de leden zelfgebouwde kantine, bestaande uit een kleedaccommodatie en een ontvangstruimte, officieel worden geopend. In de loop der jaren werden de nodige verbeteringen aangebracht aan de accommodatie. Zo kwam er verlichting, verwarming en een miniveld en werden de gravelbanen vervangen door kunstgrasbanen, zodat er ook 's avonds en bij slecht weer getennist kon worden. Later kwam er een bestuurs- en vergaderruimte bij. Recent nog zijn de toiletten en douches vernieuwd en momenteel wordt er een groot overkapt terras gebouwd, zodat er buiten van het tennis en een drankje genoten kan worden.

Het huidige bestuur bestaat uit Mart Klaver, Petra Verstappen, Rob van Triet en José van de Mortel. Ze krijgen ondersteuning van een aantal vaste commissies, zoals de jeugdcommissie, de technische commissie, kantinecommissie, toernooicommissie, park- en groencommissie. Vrijwilligers van de club zorgen er voor dat de kantine, de banen en alles wat daar bij hoort altijd netjes onderhouden zijn.

Behalve het jaarlijkse open toernooi organiseerde de club verschillende activiteiten voor haar leden, waaronder het mini-maxi-toernooi, voetbaltennis, Daviscup en het dubbeltjestoernooi. Daarnaast zijn veel leden een of meerdere keren per week op vaste tijden op de baan te vinden.

Om haar jeugd- en seniorleden de mogelijkheid te geven hun techniek en tactiek te verbeteren biedt de club tennistrainingen aan. Deze lessen worden verzorgd door tennistrainer Jordy Verdonschot van TopServe.

Na veertig jaar mag gezegd worden dat de Hei nog steeds een actieve tennisvereniging heeft, waar gezelligheid, saamhorigheid en een sportieve sfeer voorop staan.

Het jubileumprogramma begon op zondag 24 juni met een brunch voor de leden en gezinsleden. Tijdens deze middag werden dertien jubilarissen gehuldigd, die vanaf de start van de vereniging lid zijn; Frans van de Boogaert, Wim en Diny van de Broek, Truus Hendriks, Berthy Henkes, Jo van Heugten, Ton van de Laar, Jan en Annie de Laat, Jan Nagel, Rian van Rijsewijk en Gerard en Ria Winkelmolen.

Op vrijdagmiddag 29 juni is er een programma voor de jeugdleden en kinderen van de basisschool. De kinderen worden om 12.30 uur op school opgehaald en dan volgen er een aantal gezellige activiteiten.

Zaterdag 30 juni volgt voor de oudere jeugd een verrassingsuitstapje en worden de jubileumactiviteiten afgesloten met een spetterende feestavond in de kantine van de vereniging aan de Groeneweg 3 in Someren-Heide. Deze begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk: leden, oud-leden, toernooideelnemers en verder iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. Consumpties zijn gratis, een vrijwillige bijdrage in de pot bij de entree is welkom.

Geplaatst

dinsdag 26 juni 2018 | 14.45 uur

Laatst gewijzigd

maandag 02 juli 2018 | 08.38 uur


businessclub