Verschillende overtredingen bij controle op drie locaties in Someren

Op woensdag 12 september heeft het Peelland Interventie Team (PIT) op drie locaties in Someren een integrale controle uitgevoerd.

De controles zijn op alle adressen soepel verlopen en er is veel informatie opgehaald. Nader onderzoek zal plaatsvinden.

Op alle drie de locaties werden één of meerdere personen aangetroffen die niet op het adres stonden ingeschreven (mogelijk sprake van adresfraude). Daarnaast was er op twee van de drie locaties sprake van strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Van de derde locatie wordt nog onderzocht of het gebruik in strijdigheid is met het bestemmingsplan en of het voldoet aan de brandveiligheid.

Voor wat betreft de elektra werd op één locatie de stroom niet rechtmatig door geleverd en leek op een tweede locatie de installatie niet op orde. Een erkend installateur gaat hier nader onderzoek naar verrichten.

Ook werd er op een van de panden asbest aangetroffen, stond in een schuur een grote partij huisvuil opgeslagen en werden op een locatie enkele hennepplanten aangetroffen. De eigenaren van de betreffende panden zijn gesommeerd om het materiaal met spoed af te voeren. De hennepplanten zijn direct vernietigd.

Tot slot is er ook informatie opgehaald over de arbeidsomstandigheden, werkgever en verhuurder  van de bewoners. Deze informatie wordt voor verder onderzoek doorgeleid naar de ISZW.

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan o.a. bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het betreft dus toezicht en handhaving van zaken die ook u direct of indirect kunnen raken. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.


Trefwoorden: pit peelland interventie team
Geplaatst

woensdag 12 september 2018 | 19.35 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 13 september 2018 | 08.54 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub