Uitbreiding werkterrein VAC Asten-Someren

De Stichting VAC Adviescommissie Wonen Asten-Someren is een consumentenorganisatie die de belangen van bewoners en toekomstige bewoners behartigt. Zij adviseert voor betere kwaliteit van woning en woonomgeving.

De komst van de WMO-wet heeft het werkterrein van de VAC sterk vergroot. Die wet streeft ernaar dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en eventueel zorg aan huis krijgen. Lang niet altijd is de woning daarvoor geschikt. De VAC kan daarop inspringen, zij kan, belangeloos en onafhankelijk, advies uitbrengen over het levensloopbestendig maken van de woning.

De VAC adviseert zowel bij nieuwbouw als bij verbouw en iedereen kan gebruik maken van haar diensten. De beide gemeentes zien het belang van dit werk in en stimuleren het.

Daarnaast zoekt de VAC uitbreiding van het aantal leden. De VAC is een enthousiaste groep vrijwilligers, mannen en vrouwen, die graag nieuwe mensen willen opnemen.

Bel of e-mail het secretariaat vacastensomeren@live.nl of voorzitter Maria van Roosendaal, tel. 0493-692901 of e-mail roosmars@kpnmail.nl.

Zie ook www.vacpuntwonen.nl/astensomeren.


Trefwoorden: vac asten-someren vac stichting vac adviescommissie wonen asten-someren
Geplaatst

maandag 14 september 2015 | 12.03 uur

Laatst gewijzigd

maandag 14 september 2015 | 13.05 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub