De Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 van de GGD Brabant-Zuidoost laat zien dat ongeveer 8.500 kinderen in Zuidoost-Brabant in een gezin leven dat moeite heeft met rondkomen.

Bij een derde van deze groep is het huishoudinkomen netto meer dan € 2.200 per maand. Dit betekent dat moeilijk kunnen rondkomen en een laag inkomen niet altijd samengaan. Van alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 11 jaar oud die moeite hebben met rondkomen ontvangt 22% al financiële steun vanuit de gemeente. Maar 36% is nog niet bekend met deze mogelijkheden.

De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl en gezondheid van kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden een vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen gemeenten, GGD en andere partners gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Een van de onderwerpen betrof financieel niet kunnen rondkomen. De meeste kinderen die dit betreft wonen in de steden Eindhoven en Helmond. Maar ook een aantal kleinere gemeenten scoren hierop relatief hoog.

Het onderzoek laat ook zien dat in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, soms te weinig geld is voor het lidmaatschap van een vereniging, kinderopvang, kleding, zwemles, activiteiten, voeding en zelfs medicijnen of een bezoek aan een hulpverlener.

Het is bekend dat kinderen die leven in armoede meer problemen ervaren. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn.

Het onderzoek laat zien dat dit dus ook de kinderen kan treffen van ouders die moeite hebben met rondkomen maar boven de lage-inkomensgrens leven. Zij kunnen niet altijd aanspraak maken op financiële regelingen of gebruik maken van Stichting Leergeld. De risicogroepen zijn o.a. eenoudergezinnen en co-ouders.


Trefwoorden: jeugdmonitor ggd brabant-zuidoost
Geplaatst

dinsdag 04 december 2018 | 16.50 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 04 december 2018 | 16.51 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub