Cursus Reanimatie

Op de maandagen 4 en 11 februari houdt Onis van 19.30 tot 22.00 uur de cursus Reanimatie.

Dat gebeurt in het gebouw van Onis Welzijn aan de Kerkstraat 10 in Asten.

Tijdens deze cursus wordt zowel de Basic Life Support als de AED (Automatische Externe Defibrillatie) aangeboden.

U leert praktische vaardigheden om iemand te reanimeren. Ook leert u hoe het AED-apparaat een ritmestoornis van het hart kan 'resetten' door middel van het geven van een elektrische schok.

Na de cursus bent u in staat bepaalde situaties goed in te schatten en hiernaar te handelen. 

Bij goed gevolg krijgt u een officieel diploma reanimatie met AED van de Nederlandse Reanimatieraad. Tevens heeft u daarna toegang tot de geplaatste AED-apparaten binnen het gebied Deurne, Asten en Someren. 

De cursus kost € 30, inclusief lesmateriaal.

Aanmelden kan via e-mail r.vankan@oniswelzijn.nl.


Trefwoorden: aed reanimatie cursus onis
Geplaatst

vrijdag 11 januari 2019 | 11.30 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 11 januari 2019 | 14.09 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub