De Astense gemeenteraad juicht burgerinitiatieven van harte toe en wil deze graag faciliteren.

Onlangs is ze akkoord gegaan met het vaststellen van een aantal spelregels hiervoor. Verder is een bedrag voor de ondersteuning van burgerinitiatieven beschikbaar gesteld.

De gemeente Asten heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met diverse initiatieven. Het gaat dan van relatief kleine initiatieven zoals het plaatsen van een bushokje in Heusden of de opzet van een kinderdisco tot hele grote initiatieven. Denk daarbij aan de renovatie van het Vorstermansplein, de renovatie van het Processiepark Ommel of het initiatief om te komen tot één gemeenschapshuis in Asten.

De ervaringen van de afgelopen jaren zijn geëvalueerd. Om het voor zowel de initiatiefnemer als voor de gemeentelijke organisatie duidelijk te maken hoe om te gaan met burgerinitiatieven, zijn onderstaande spelregels opgesteld.

Kleine initiatieven worden zelfstandig door de organisatie afgewikkeld.
Het benodigd budget is beschikbaar uit bestaand budget budgethouder en/of er is bedrag benodigd tot € 5.000 uit het budget Burgerinitiatieven.

1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.

Dit zijn transformatie buitengebied, vitale kernen, centrumontwikkeling, klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).

Zo ja, …

2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?

Zo ja, …

3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?

Zo ja, …

4. Het initiatief kan bekostigd worden uit bestaand budget van de budgethouder en/of uit het budget burgerinitiatieven.

Grote initiatieven worden eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.
Er zijn geen financiële middelen beschikbaar binnen bestaand budget van de budgethouder en/of er wordt een hogere bijdrage dan € 5.000 uit het budget Burgerinitiatieven gevraagd.

1. Draagt het (burger)initiatief bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven in de Toekomstagenda Asten2030.

Dit zijn transformatie buitengebied, vitale kernen, centrumontwikkeling, klimaatbestendig en energieneutraal Asten (duurzaamheid).

Zo ja, …

2. Is voldoende duidelijk of er draagvlak voor het (burger)initiatief is in de omgeving?

Zo ja, …

3. Is de (burger)initiatiefnemer bereid om zelf substantieel tijd en moeite te besteden aan de voorbereiding, uitvoering en bekostiging (zoeken van cofinanciering) van het initiatief?

Zo, ja ...

4. Er volgt een procesvoorstel voor college en daarna buigt de gemeenteraad zich over de vraag:
Is er politiek draagvlak voor het initiatief?
Is er de bereidheid om het initiatief te faciliteren (met middelen en ambtelijke capaciteit) en onder welke voorwaarden?
Hoe wil het college en/of raad zelf betrokken worden bij het initiatief?

Zo ja, …

5. Er start intern een ‘project’ voor een projectmatige aanpak van het (burger)initiatief.

Indien u een initiatief heeft of meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Meulendijks van de gemeente Asten, tel 0493-671212 of e-mail jori.meulendijks@asten.nl.


Trefwoorden: burgerinitiatief burgerinitiatieven
Geplaatst

donderdag 17 januari 2019 | 12.11 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 17 januari 2019 | 12.19 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub