Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 21 februari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat o.a. 

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van woensdag 24 januari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen beleidsplan Vergunningen, toezicht en handhaving gemeente Someren 2019-2022 en scenariokeuze maken.

6. Geven van een zienswijze op Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven.

7. Kennisnemen van het Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

8. Vaststellen Integrale notitie 'Aanpak Alcohol en drugs in Someren'.

9. Vaststellen ambitiedocument voor de implementatie van de Omgevingswet.

10. Vaststellen controleprotocol 2018 en voor kennisgeving aannemen van het normenkader 2018.

11. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 13 februari 2019 | 08.13 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 26 maart 2019 | 16.31 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub