Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 26 februari in het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 januari.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Informatie groot burgerinitiatief Vorstermansplein met presentatie.

5. Kaderbrief 2020 Senzer.

6. Advies GGD Kadernota 2020.

7. Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030.

8. Stand van zaken Sociaal Domein eind 2018.

9. Reactie college op Rekenkameronderzoek Grip op sociaal domein gemeente Asten.

10. Kadernota 2020 Peelgemeenten.

11. Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven.

12. Initiatiefvoorstel Pilot verruiming openingstijden natte horeca.

13. Sluiting.

 

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

vrijdag 22 februari 2019 | 07.41 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 10 april 2019 | 08.44 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub