Om te komen tot een (ver)nieuw(d) centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern van Asten zijn verschillende werkbijeenkomsten doorlopen met gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden.

Informatie werd opgehaald en verwerkt tot zes scenario’s. Drie voor de locatie Patersklooster en drie voor de huidige locatie van De Klepel. Er is een onderverdeling gemaakt in de varianten: noodzakelijk, wenselijk en optioneel. Er is door de groep gebruikers, de stichting en het college van B & W een beoordeling gedaan van deze zes scenario’s. Hierbij hadden zij allen één stem. Hieruit volgt dat scenario ‘Klepel-wenselijk’ als voorkeursscenario wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De zes scenario’s zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 24 januari gepresenteerd aan (toekomstige) gebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden. De toelichting van de architect en de tekeningen met de zogenaamde vlekkenplannen van de scenario’s, gaven meer duidelijkheid over hoe de nieuwe situatie eruit zou kunnen komen te zien. Verdere uitwerking van de plannen volgt na het besluit van de gemeenteraad op 16 april. Op 21 februari werden de huidige en toekomstige gebruikers, plus het bestuur van het gemeenschapshuis evenals het college van B & W gevraagd de locaties te beoordelen aan de hand van de eerder vastgestelde toetsingsmatrix.

Vorige week zijn de beoordelingen van de diverse gebruikers, die van Stichting Gemeenschapshuis Asten en het college van B & W, zorgvuldig door Tip Asten verwerkt. Hiermee is bekend geworden naar welke locatie en naar welk scenario, waarin onder meer de exploitatie en financiële bandbreedte zijn opgenomen, de voorkeur uitgaat.

Het scenario Klepel-wenselijk is als voorkeur aangemerkt. Met name de (potentiële) gebruikers evenals het college van B & W gaven de voorkeur aan deze optie. De Stichting Gemeenschapshuis Asten had graag intrek genomen in het Patersklooster volgens het daarvoor beschreven wenselijke scenario. Uiteindelijk kwam in de totaalscore het zwaartepunt bij het scenario ‘Klepel-wenselijk’ te liggen.


Trefwoorden: gemeenschapshuis de klepel
Geplaatst

woensdag 13 maart 2019 | 20.43 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 14 maart 2019 | 12.05 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub