Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 28 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat o.a. 

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 21 februari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen Uitgangspuntennotitie bijbehorende bouwwerken en dakkapellen bij woningen binnen de bebouwde kom.

6. Vaststellen uitvoeringsvariant rehabilitatie Nieuwendijk.

7. Instemmen met aanpassen van de verslaglegging Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

8. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

dinsdag 26 maart 2019 | 16.47 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 01 mei 2019 | 12.11 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub