Martien Waals (1946) uit Heusden ontving op vrijdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Hubert Vos reikte het lintje aan Martien uit.

Martien Waals heeft een imposante staat van dienst als bestuurder en vrijwilliger.

In 1974 richtte Martien met enkele anderen Stuurgroep Heusden op en werd direct voorzitter tot 1987.

Met de Stuurgroep is de eerste aanzet gemaakt om de leefbaarheid in Heusden op de agenda te krijgen en vervolgens te houden.

Martien maakte zich in deze jaren hard voor diverse initiatieven; kindervakantiewerk, de Mariaschool met jeugdverenigingen, trapveldjes, behoud van oude films van Heusden, het motorcrossterrein, verkeersveiligheid en woningbouw.

Na dit voorzitterschap is hij tot op heden actief gebleven als adviseur en klankbord voor de opvolgers van Stuurgroep Heusden - later Dorpsoverleg Heusden - en heeft hij met veel inzet diverse initiatieven ontplooid en begeleid.

In 1993 werd mede door Martien het dorpsplan ‘Heusden op weg naar het jaar 2000’ opgesteld, een visie voor tien jaar op de leefbaarheid in Heusden. Deze gedegen visie met aanbevelingen is o.a. in 2005 nog gebruikt als leidraad tijdens het opstellen van het Integrale Dorpsontwikkelingsplan (IDOP).

Hij was betrokken bij het project millenniumfilm ‘Heuze min durpke 2000’.

Ondanks zijn verslechterende gezondheid blijft Martien zich inzetten voor de Heusdense gemeenschap, ook voor de meer kwetsbare inwoners. Een goed voorbeeld is het project ‘Samen Thuis in Eigen Huis’, waarvan hij mede-initiatiefnemer is.

Men noemt hem bescheiden, niet achterover leunend maar altijd kritisch kijkend naar bestaande situaties en mogelijkheden, steeds zoekend naar verbeteringen en aanpassingen.
Bij mogelijke weerstand laat hij zich niet van de wijs brengen en blijft hij zoeken naar compromissen, met respect voor ieders opvatting.

In 1980 werd Martien verkozen tot prins carnaval van De Peelvrujters in Heusden. Zijn verkiezing was het begin van een periode waarin hij een belangrijke stempel drukte op het carnavalsleven in Heusden.

Van 1982 tot 1988 zat hij in het bestuur en heeft hij de taak van Vorst vervuld.

Nadien verminderde de intensiteit van zijn inspanningen, maar Martien is altijd lid gebleven en toonde zich altijd bereid waar nodig hand- en spandiensten te verlenen.
In 1988 werd Martien Waals vice-voorzitter van het kerkbestuur van de parochie H. Antonius van Padua in Heusden. Hij was hij de steun en toeverlaat van pastoor Van Steen, hetgeen op voordracht van laatstgenoemde in het verleden al heeft geresulteerd in een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Pastoor Van Steen noemde hem een onmisbare medewerker op persoonlijk, bestuurlijk, organisatorisch en zakelijk terrein. Martien leidde vergaderingen, nam initiatieven voor betere beleving van kerkdiensten en stuurde de diverse werkgroepen aan.

In 2002 werd Martien na vorming van de Pastorale Eenheid Asten benoemd als lid in het bestuur en in 2009 werd hij voorzitter van de Locatieraad Antoniusparochie.

In 2015 werd de Angelusparochie gevormd, maar de Locatieraad bleef bestaan, nog altijd onder voorzitterschap van Martien.

In tijden dat de geloofsbeleving onder druk staat, zoekt hij naar manieren van geloofsbeleving die mensen wél aanspreekt.

Hij kan goed luisteren en legt een link tussen de vaak wat traditionelere aanpak van kerkbestuurders en modernere geloofsbeleving. Hij acteert doortastend, maar altijd met respect voor ieders standpunt.

Martien Waals is van groot belang geweest voor de geloofsbeleving in Heusden en omgeving.
In 2014 nam een groepje Heusdenaren, waaronder Martien, het initiatief voor de uitvoering van een passieconcert in Heusden, hetgeen resulteerde in een eerste uitvoering vlak voor Pasen 2015.

Martien zorgde voor meer financiële daadkracht en waarborging van continuïteit, o.a. door de oprichting van de Stichting Passion Heusden. Hij was voorzitter van 2015 tot 2018, toen hij vanwege zijn gezondheid noodgedwongen een stap terug moest doen. Onder zijn stuwende kracht is het evenement sterk gegroeid; een begrip in Heusden en omstreken. Zijn motto was: doen wat je beloofd hebt en afspraak is afspraak!

Men ziet hem als een echte Heusdenaar die zich belangeloos voor alles en iedereen inzet.
Indien nodig kan het bestuur nog altijd een beroep op hem doen als adviseur en is hij gaarne bereid hand- en spandiensten te verrichten.

Daarnaast was Martien in de jaren '80 een aantal jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bouwnijverheid-afdeling Oost-Brabant. Tevens zat hij enkele jaren in het gewestelijk bestuur.

Martien is één van de oprichters van het Samenwerkingsverband Helmond, later Bouw Infra, een samenwerkingsverband van regionale bedrijven in de bouw, met als doel jongeren de mogelijkheid te bieden via een leer-werktraject het vak te leren.

Martien Waals is een vrijwilliger die zich al 35 jaar, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau, op diverse fronten en natuurlijke wijze, inzet voor zijn omgeving en medemens.


Trefwoorden: koninklijke onderscheiding lid in de orde van oranje-nassau martien waals burgemeester hubert vos
Geplaatst

vrijdag 26 april 2019 | 14.22 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 27 april 2019 | 08.40 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub