Frans van Eijk (1946) uit Someren ontving op vrijdag 26 april de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Dilia Blok reikte de versierselen aan Frans uit tijdens de lintjesregen in het gemeentehuis in Someren.

Frans van Eijk zet zich al vele jaren in voor de gemeenschap.

Het zwaartepunt van zijn activiteiten ligt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Hij is in totaal zo’n 65 keer afgereisd naar een ontwikkelingsland om daar het midden- en kleinbedrijf te versterken in de sector “brood en banket”. Hij heeft zijn kennis en ervaring willen delen met anderen en mede dankzij zijn adviezen en hulp heeft hij het mogelijk gemaakt deze sector in diverse landen te verbeteren en te ontwikkelen. Ook nodigde hij regelmatig jonge bakkers uit om naar Nederland te komen voor een stageplek. Daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan armoedebestrijding.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2018-heden: Vrijwilliger bij Swiss Contact

Swiss Contact zet zich in om ondernemers in ontwikkelingslanden op te leiden. Frans van Eijk is voor deze stichting naar een bakkerij in Nepal afgereisd.

1995-2018: Senior Expert bij PUM Netherlands

PUM richt zich op versterking van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. De heer Van Eijk heeft zo’n 65 missies van twee à drie weken voor PUM uitgevoerd, allen op geheel vrijwillige basis. Frans van Eijk is bij PUM altijd een zeer gewaardeerd expert geweest, met een grote vakbekwaamheid en kundigheid.

1985-heden: Vrijwilliger bij Paardensportvereniging Someren-Eind

Frans organiseerde ponykampen, inclusief de fietstochten en de catering. Momenteel verzorgt hij nog mede de jaarlijkse dropping van de vereniging. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten bij concoursen.

1966-heden: Vrijwilliger bij buurtvereniging Drakenschans in Someren-Eind

Frans van Eijk heeft diverse fietstochten uitgezet en menig barbecue geregeld voor de buurtvereniging. Hij is altijd bereid te helpen waar nodig, ondersteunt bij de catering en staat met raad en daad terzijde.


Trefwoorden: ridder in de orde van oranje-nassau koninklijke onderscheiding burgemeester dilia blok frans van eijk
Geplaatst

vrijdag 26 april 2019 | 14.30 uur

Laatst gewijzigd

zondag 28 april 2019 | 15.28 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub