Rapport besproken door wethouders Sociaal Domein Peelgemeenten

Op dinsdag 14 mei hebben de betrokken wethouders Sociaal Domein het evaluatierapport over de Peelsamenwerking besproken samen met het bestuur van de GR Peelgemeenten.

Algemene conclusie is dat het een gedegen rapport is en geconcludeerd wordt dat GR Peelgemeenten na twee jaar goed presteert.

Weliswaar bevat het rapport kritische noten maar biedt het rapport ook handreikingen die de Peelsamenwerking kunnen verstevigen.

Afgesproken is de resultaten van de bijeenkomst eerst terug te koppelen naar de colleges en op vrijdag 24 mei een standpunt in te nemen over de verschillende handreikingen.

Zie ook bijgevoegd rapport.

file:///C:/Users/Redactie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YBQW2BM7/GR%20Peelgemeenten%20-%20Kiezen%20of%20(op)delen%20-%20def%20eindrapport%20evaluatie%20-%20190417.pdf

GR Peelgemeenten - Kiezen of (op)delen - def eindrapport evaluatie - 190417 (.pdf)


Trefwoorden: peelgemeenten peelsamenwerking
Geplaatst

dinsdag 14 mei 2019 | 15.52 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 14 mei 2019 | 18.03 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub