MAC Lierop moet na 45 jaar vrezen voor haar motorcrossactiviteiten op het mondiaal unieke zandcircuit de Herselse Bossen in Lierop. Voor Gemeenschapslijst Someren-Eind is dit onverteerbaar.

Deze politieke partij komt tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 januari met de volgende motie:

overwegende dat:

- het verdwijnen van de motorcross in Lierop een groot gemis zou zijn voor de gemeenschap van Lierop en Someren.
- het verdwijnen van het circuit nadelige gevolgen zal hebben voor de horeca en detailhandel in Lierop, Someren en Asten.
- het grote nadelige effecten zal hebben voor de leefbaarheid en sociale cohesie van Lierop en Someren.
- dit unieke zandcircuit de afgelopen vijftig jaar niet alleen Lierop en Someren maar ook Noord-Brabant mondiaal op de kaart heeft gezet.
- de natuurwaarde beperkt is omdat dit een zuiver productiebos betreft.
- eerder de raad breed heeft uitgesproken de motorcross Lierop onder het overgangsrecht te laten vallen.
- er in de gemeente Someren door de pilot aanpak van VAB-locaties door herbestemming mogelijk geschikte locaties voor een crossterrein vrijkomen. 
- het sluiten van het circuit zal naar verwachting leiden tot een toename van wildcrossers.

spreekt uit dat:

- de motorcross in de Herselse bossen in Lierop iets is waar we trots op zijn en wat we graag willen behouden.
- de ondertekenaars van deze motie de petitie graag wil ondertekenen en ondersteunen;

verzoekt het college:

- de petitie te ondertekenen en ondersteunen.
- met deze motie en de door duizenden ondertekende petitie (stand 25 januari om 16.00 uur 11.491, red.) het gesprek aan te gaan met Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
- alvorens het gesprek aan te gaan met GS een eerste scan te maken van mogelijk alternatieve (VAB)locaties waar het crossterrein naar verplaatst kan worden.
- de Provinciale staten te verzoeken in deze uitzonderlijke situatie af te wijken van de verordening ruimte, waarbij de borging van de motorcross Lierop in de Herselse bossen de inzet moet zijn.


Trefwoorden: gemeenschapslijst someren-eindsluis 13 mac lierop motocross
Geplaatst

woensdag 25 januari 2017 | 16.17 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 25 januari 2017 | 16.17 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub