Op zondag 5 februari vindt in de Paulus­kerk in Someren-Noord de laatste eucharistie­viering ooit plaats.

De Paulus­kerk wordt na afloop van deze afscheidsdienst na 51 jaar aan de eredienst onttrokken.

De eucharistie­viering is om 11.00 uur en pastoor Scheepers, pater Xavier en pater van Langen zijn de voor­gangers.

De viering wordt muzikaal opge­luisterd door het Paulus- en Jozefkoor.

Na afloop is er nog de mogelijkheid om herinneringen op te halen en met elkaar te delen, onder het genot van een kopje koffie en drankje.

Het sluiten van de Pauluskerk gebeurt niet om financiële redenen. De parochiebijdrage is altijd bovengemiddeld geweest en de financiële positie van de Paulus­parochie is altijd goed geweest, d.w.z. ze werkten altijd met een sluitende begroting.

Het groeiend gebrek aan genoeg mensen, zowel kerk­gangers, vrijwilligers en beroeps­krachten om twéé kerken in Someren te hebben is de basis van het besluit om de kerk te sluiten.

In de toekomst kan de pastorale zorg voor de gelovigen van de Paulusgeloofs­gemeen­schap verder gegarandeerd worden vanuit de Lambertus­kerk in Someren en desgewenst vanuit één van de andere kerkgelegenheden in de Franciscus­parochie.

Al op 6 mei 2014 is aan de staf van het bisdom door de toenmalige besturen in het voorbereidende traject op de fusie een brief gestuurd met de mededeling dat deze kerk op termijn gesloten zou worden. Dit werd op 22 mei 2014 in de priesterraad besproken en akkoord gevonden.

Kerken worden meestal gesloten vanwege de mensen die niet meer komen, maar de mensen die trouw wel komen zijn er de dupe van. De afgelopen jaren is er aanhoudend geprobeerd om deze gemeen­schap levensvatbaar te houden.

In de dagen na 5 februari zal de kerk worden ontruimd en zal de inventaris worden herbestemd.

Geplaatst

dinsdag 31 januari 2017 | 15.46 uur

Laatst gewijzigd

zondag 05 februari 2017 | 16.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub