Trainingen bij MAC Lierop weer van start

Na bestudering van de gedane uitspraken in de zaak tegen het motorcrosscircuit in Lierop heeft het bestuur van MAC Lierop besloten de motorcrosstrainingen op woensdag en zaterdag, binnen de gestelde tijden, met onmiddellijke ingang op zaterdag 18 maart te hervatten.

Het bestuur viindt dat het voldoende argumenten heeft om de trainingen te hervatten.

Het bestuur van MAC Lierop heeft sedert 48 jaar (1969) verplichtingen aangenomen jegens Staatsbosbeheer en gemeente Someren en nagekomen.

Deze verplichtingen omvatten:

- het organiseren van trainingen om motorcrossliefhebbers de mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen. Sedert 48 jaar is er reeds toestemming verleend door de gemeente Someren en andere overheden om het terrein van de Herselse Bossen deze activiteiten uit te voeren.

- het wildcrossen te bestrijden. In de bossen van Brabant zijn regelmatig wildcrossers actief. Door de bossen loopt o.a. een route strekkend van de Drunense Duinen, richting Valkenswaard naar de Peel of Budel.  Door gereguleerd te crossen op ons circuit gaat MAC Lierop ongewenst bezoek van de bossen door wildcrossers tegen en probeert daarmee de natuur te beschermen.  

Er zijn recent twee herzieningsverzoeken art. 8.88 WRO bestuursrecht en 1 hoger Beroep voor de motorclub ingediend bij de Raad van State. Die stukken zijn ook doorgestuurd naar o.a. de Nationale Ombudsman en de partijen in de Tweede Kamer.

MAC Lierop denkt voor 1 juli vanuit de diverse instanties meer duidelijkheid te hebben voor zowel de MAC Lierop als de mensen, die gebruik maken van het circuit in de Herselse Bossen.


Trefwoorden: herselse bossen wildcrossen motorcrosscircuit mac lierop
Geplaatst

woensdag 15 maart 2017 | 10.44 uur

Laatst gewijzigd

maandag 20 maart 2017 | 11.14 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub