Op basis van de overeenkomst, die tussen de gemeente Someren en Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide is gesloten, moest Van den Hoogen uiterlijk 1 april al zijn bedrijfsactiviteiten op het terrein aan de Groeneweg beëindigd hebben.

Dat heeft hij gedaan. Vóór 1 mei moest vervolgens de aanwezige vloer (stelconplaten, klinkerverharding, de laag gebroken puin, de betonnen stapelbare blokken en de vloer onder de loods) verwijderd zijn en uiterlijk 1 juni dient tot slot het resterende deel van de weegbrug afgevoerd te  zijn. De afvoer van de materialen heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen.

Voor het afvoeren van het puin en het zand heeft Van den Hoogen gekozen voor een plaatselijke aannemer. Deze aannemer is gestart met het verwijderen van de stelconplaten en de klinkerverharding. Gelijktijdig is de aannemer begonnen met het op een hoop storten van het aanwezige zand en een gedeelte van het
gebroken puin.

De toezichthouder van de gemeente constateerde dat het afvoeren van het materiaal niet volgens de wettelijke voorschriften gebeurde en heeft daarvan
melding gedaan bij het milieukundig bureau dat door Van den Hoogen is ingehuurd.

Naar aanleiding van deze melding is Van den Hoogen nu in gesprek met een andere aannemer die gecertificeerd is om het zand en het gebroken puin direct af te voeren en het vervolgens op eigen locatie te verwerken binnen de regels die hiervoor gelden. Ook het afvoeren van de weegbrug, waarin nog een hoeveelheid bluswater aanwezig is, wordt hierin meegenomen.

Door bovengenoemde ontwikkelingen is eerder genoemde opleverdatum van het verwijderen van het puin overschreden en zal nagenoeg zeker ook de datum van 1 juni voor het afvoeren van de weegbrug niet worden gehaald.

Voor de sanering van het naastgelegen terrein, waar tijdens de brand het brandende materiaal is uitgespreid en geblust, heeft de gemeente inmiddels een
onderzoek laten uitvoeren en is er een plan van aanpak opgesteld. In de week van 5 tot en met 9 juni starten op dit terrein de saneringswerkzaamheden. Mogelijk leiden deze werkzaamheden tot tijdelijke overlast van stank en vrachtverkeer.

Naar verwachting duren de saneringswerkzaamheden vijf werkdagen. 

De foto's zijn van een week na de brand. 


Trefwoorden: van den hoogen recycling
Geplaatst

vrijdag 19 mei 2017 | 16.58 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 20 mei 2017 | 10.29 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub