Vanaf begin juni wordt er in het plangebied Groote Hoeven aan de Hooghoefweg in Someren een archeologisch onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van woningbouw.

Na twee maanden graven wordt langzaam duidelijk hoe de bewoning en het landschap in Groote Hoeven eruit zag. Overal in het gebied is prehistorische bewoning aangetroffen. Deze bewoning bestaat uit een uitgebreid en langdurig gebruikt nederzettingsareaal van boerderijen met bijgebouwen en bijbehorende akkers uit de Midden- en Late IJzertijd (circa 500 tot 12 voor Chr.). Er zijn reeds diverse grote woonstalboerderijen blootgelegd. Daarnaast zijn er ook sporen aangetroffen van verkavelingen uit de Middeleeuwen en uit de eerste ontginningsfase van het terrein (vermoedelijk 14e-15e eeuw).

Vooral de sporen uit de Late IJzertijd vormen een aanvulling op het reeds bekende bewoningsbeeld van Someren omdat in Waterdael bewoning uit deze tijdsperiode vrijwel ontbrak. Dat ze echter wel aanwezig moesten zijn, bleek al uit de meer dan 250 begravingen in het grote urnenveld dat is gevonden in Waterdael en dat meer dan duizend jaar in gebruik was.

Om belangstellenden te laten ervaren hoe het er op de opgraving aan toe gaat en om de resultaten in ogenschouw te nemen, wordt er op woensdag 9 augustus een rondleiding gegeven. Om 14.00 uur wordt er verzameld aan de Hooghoefweg. Hier kan men ook parkeren op de locatie zelf. Tijdens de rondleidingen kunnen diverse archeologische sporen, waaronder huisplattegronden en vondsten, in het veld worden bekeken en wordt er uitleg gegeven over hoe men in de ijzertijd leefde.

Voor meer informatie (bijv. over rondleidingen of voor het meehelpen op de opgraving) kunt u terecht bij Ria Berkvens, e-mail R.Berkvens@odzob.nl.


Trefwoorden: archeologisch onderzoek groote hoeve ria berkvens
Geplaatst

donderdag 03 augustus 2017 | 08.29 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 11 augustus 2017 | 18.43 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub