Huisvesting vergunninghouders op schema

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten.

Vergunninghouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Met deze vergunning kunnen zij doorstromen van een asielzoekerscentrum naar een woning om zo aan hun nieuwe start in Nederland te beginnen en plaats te maken voor de nieuwe instroom van asielzoekers. Het aantal vergunninghouders dat aan een gemeente wordt toegewezen is afhankelijk van de landelijke instroom van de vluchtelingen en de grootte van de gemeente. Momenteel loopt de huisvesting van de vergunninghouders in de gemeente Someren op schema.

De huisvesting van vergunninghouders, die door het Rijk aan de gemeente zijn toegewezen, wordt doorgaans geregeld door samenwerkingspartner woningcorporatie woCom. WoCom heeft in beeld welke woningen er vrijkomen en zorgt voor de spreiding van de vergunninghouders over de gemeente.

Eind 2015 en begin 2016 was er een grote piek in de instroom van vluchtelingen. Hierdoor was ook de noodzaak voor huisvesten van vergunninghouders extra groot. De gemeente heeft toen gekeken naar de extra mogelijkheden voor het huisvesten van vergunninghouders bovenop de jaarlijkse taakstelling. Hierbij kwamen diverse locaties in beeld zoals het pastoriegebouw, een woning aan de Boerenkamplaan 175 (gemeentelijk eigendom) en de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in in Someren-Eind en het pastoriegebouw in Someren-Dorp. Doordat inmiddels de instroom en daarmee ook de noodzaak is afgenomen, zijn uiteindelijk niet alle locaties ingezet. Met de inzet van de panden aan de Boerenkamplaan en de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in is er invulling gegeven aan de vraag voor extra huisvestingsplekken voor vergunningenhouders zonder extra druk te leggen op het reguliere aanbod van huurwoningen binnen de gemeente Someren.

In 2016 zijn er in totaal 48 vergunninghouders gehuisvest. Voor de eerste helft van 2017 was de taakstelling vanuit het Rijk om vijftien vergunninghouders te huisvesten. Deze personen hebben verspreid over Someren een woning toegewezen gekregen, waaronder vier volwassenen op de Boerenkamplaan 175 en een gezin (twee volwassenen en twee kinderen) in de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in.
Voor de tweede helft van 2017 heeft het Rijk elf vergunninghouders aan Someren toegewezen. De verwachting is dat deze taakstelling voor het einde van dit jaar gerealiseerd is.

Wanneer vergunninghouders naar Someren komen, zorgt Onis voor de begeleiding. Onis regelt basale zaken zoals een kennismaking met de buren en de inschrijving in basisregistraties, maar kijkt ook naar de mogelijkheden waarop de nieuwe bewoners ter bevordering van de integratie verbinding kunnen maken met de lokale gemeenschap.

In Someren-Eind is hiervoor bijvoorbeeld contact gelegd met de dorpsraad en inmiddels zijn via dit contact enkele vergunninghouders samen met de werkgroep aan de slag om het plein voor De Einder te onderhouden. De vergunninghouders zijn blij dat zij iets kunnen terugdoen voor Someren-Eind en dat ze op deze manier in contact komen met Nederlandse mensen.

Naast dit soort mooie initiatieven gaan de vergunninghouders ook naar school en nemen ze deel aan de Taalgroep van Onis. De taalgroep is een wekelijkse bijeenkomst waar vluchtelingen die nog maar net gehuisvest zijn, onderling over van alles en nog wat geïnformeerd worden maar ook actief Someren en Asten ontdekken.

Voor vergunninghouders, die vanuit het asielzoekerscentrum naar een woning in Someren verhuizen, is alles nieuw. Zaken die in het asielzoekerscentrum wellicht nog centraal voor hen werden geregeld, moeten nu zelf georganiseerd worden. En hierbij is ondersteuning zeer welkom. Als vrijwilliger kun je veel steun bieden. Via het vluchtelingenwerk van Onis kun je bijvoorbeeld aan de slag als Taalmaatje of Wegwijsmaatje.

Op www.oniswelzijn.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden. Of je kunt contact opnemen met vluchtelingenwerker Henk Verbruggen, e-mail h.verbruggen@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441251 of Lindy Smits, e-mail l.smits@oniswelzijn.nl, tel. 0493-441244.


Trefwoorden: asielzoekers vergunninghouders
Geplaatst

vrijdag 14 juli 2017 | 08.37 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 14 juli 2017 | 09.40 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub