Diverse misstanden aan het licht bij PIT-acties in Asten en Helmond

Op donderdag 13 juli heeft het Peelland Interventie Team (PIT) integrale controles uitgevoerd.

Het team heeft twee locaties onderzocht, gelegen in het centrum van Asten en het centrum van Helmond. Bij de controle zijn verschillende overtredingen gesignaleerd.

Bij de actie in Asten, die omstreeks 19.30 uur aanving en ongeveer twee uur duurde, is geconstateerd dat het bezochte pand niet aan de brandveiligheidseisen van de brandweer voldoet. Het gemeentebestuur van Asten is geadviseerd hierop een spoedeisende bestuursdwang toe te passen. Mede naar aanleiding van ook andere gevaarlijke situaties, heeft de gemeente dit verzoek opgevolgd en de bewoonde zolder direct gesloten.

Naast de gevaarlijke woonsituatie, was er meer niet op orde, zo bleek uit de controle. In het pand, waar een horecagelegenheid gevestigd is, was sprake van het niet naleven van de Arbeidstijdenwet en de Wet op het Minimumloon. Tevens werd ongedierte geconstateerd, was de voedselveiligheid niet op niveau en werd er binnen gerookt. Sterke signalen van sociale zekerheidsfraude worden nader door de betrokken instanties onderzocht.

Later op de avond heeft het PIT een actie uitgevoerd bij een horecagelegenheid in het centrum van Helmond. Naast mogelijke sociale zekerheidsfraude, zijn hier verschillende overtredingen geconstateerd. Zo werd in het pand illegaal gegokt, gerookt en was de boekhouding van de eigenaar niet op orde. Vanuit de gemeente Helmond is melding gemaakt van het feit dat de aanwezige leidinggevende dronken was, dat er niet werd voldaan aan de vergunningvoorschriften, dat de bewoning niet conform de Basisregistratie Personen (BRP) was en dat de brandwering tussen woning en café niet op orde was. Op basis van in beslag genomen bewijsmateriaal zal verder onderzoek worden gedaan.

Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Bij de actie van afgelopen donderdag waren naast de gemeenten Asten en Helmond ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (voorheen: Vreemdelingenpolitie), de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Senzer betrokken.

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

 


Trefwoorden: peelland interventie team pit
Geplaatst

vrijdag 14 juli 2017 | 14.15 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 14 juli 2017 | 15.19 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub