Op donderdag 16 november vindt de achterbanvergadering van CDA Asten plaats op een exclusieve plek, namelijk bij Klokkengieterij Eijsbouts aan de Driehoekstraat in Asten.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur met een rondleiding door de fabriek en een presentatie over de klokkengieterij. Daarna worden de belangrijke onderwerpen uit de komende commissievergaderingen besproken.

Agendapunten commissievergaderingen:

Commissie Burgers (maandag 20 november)

- Nieuwe gemeenschapshuis Asten, aanbieden onderzoeksresultaten intentiefase ter voorbereiding op go/no go-besluit intentiefase (opiniërend en adviserend).

- Strategisch huisvestigingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2017-2027 (opiniërend)

Commissie Ruimte (dinsdag 21 november)

- Innovatiehuis de Peel (informerend, met presentatie)

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2018-2020 (adviserend met presentatie)

- Voorontwerp Asten verzamelplan 2018-1 (opiniërend)

- Vaststelling bestemmingsplan Ommel recreatiepark Prinsenmeer 2017 (adviserend)

Commissie AZ&C (donderdag 23 november)

- Uitvoering van het project Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 (informerend)

- Toetreding tot Belastingsamenwerking Oost-Brabant (informerend)

- Belastingverordeningen gemeente Asten 2018 (adviserend)

Commissie Burgers (maandag 27 november)

- Conceptprogramma Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening (BMS) (opiniërend, met presentatie)

- Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2018, intrekken verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 (adviserend)

- Beleidsplan sociaal domein 2018-2021 gemeente Asten (opiniërend)

- Opheffen vab de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 en het ontbinden van het gelijknamige openbaar lichaam per 1 februari 2018 (adviserend)

- Notitie 'Gebundelde Uitkering 2017' Senzer (adviserend)

- Overdracht debiteurenposities aan Senzer (adviserend)

- Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC (adviserend)

Alle agendapunten zijn terug te lezen op www.raad.asten.nl.


Trefwoorden: koninklijke eijsbouts cda asten
Geplaatst

maandag 13 november 2017 | 10.45 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 17 november 2017 | 07.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub