donderdag 14 maart

Voorkeur gemeenschapshuis voor locatie De Klepel

Om te komen tot een nieuw centraal gelegen gemeenschapshuis in de kern van Asten, zijn verschillende werkbijeenkomsten doorlopen met gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden. Informatie werd opgehaald en verwerkt tot zes scenario’s. Drie voor de locatie Patersklooster en drie voor de huidige locatie van De Klepel. Vorige week zijn de beoordelingen van de diverse gebruikers, die van Stichting Gemeenschapshuis Asten en het college van B&W, zorgvuldig door Tip Asten verwerkt. Hiermee is bekend geworden naar welke locatie en naar welk scenario de voorkeur uitgaat en dat is het scenario De Klepel-wenselijk. Wethouder Janine Spoor geeft tekst en uitleg.


businessclub