Wethouder Maas van Someren biedt inspiratiedocument aan

Op dinsdag 20 maart zal wethouder Theo Maas van de gemeente Someren, samen met vertegenwoordigers van nog enkele andere gemeenten, op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportministerie in Den Haag een inspiratiedocument aanbieden waarin bouwstenen voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag staan inzake de rechten van personen met een handicap.

Het document met bouwstenen zal worden aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS en algemeen directeur Jantine Kriens van de VNG.

In juli 2016 is in Nederland een verdrag van de Verenigde Naties van kracht geworden dat de rechten van mensen met een beperking vastlegt.

Het Verdrag gaat over vele thema’s en terreinen, zoals arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Binnen al deze thema’s is de ambitie gelijk: zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid beter kunnen meedoen aan de samenleving.

In het inspiratiedocument staan instrumenten die een gemeente lokaal kan inzetten om te werken aan een inclusieve samenleving.

Wethouder Theo Maas heeft is nauw betrokken geweest bij de realisatie van dit document.

Het document past prima in de visie van de Allemansgemeente die Someren nastreeft.


Trefwoorden: theo maas wethouder theo maas
Geplaatst

maandag 19 maart 2018 | 13.51 uur

Laatst gewijzigd

maandag 19 maart 2018 | 13.54 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub