Waterbuffer Hoogdonk bij Deurne wordt ingezet

Het is droog. Veel sloten en beken hebben geen water meer of staan onder peil terwijl de zomer pas net begonnen is.

Waterschap Aa en Maas neemt daarom maatregelen om al het water, waaronder het water dat door de Maas wordt aangevoerd, zo goed mogelijk te bufferen en verdelen. Een van de maatregelen is de inzet van zandwinplas Hoogdonk waarin 100.000 m3 water kan worden opgeslagen.

In de statistieken wordt 1976 als recordjaar genoemd qua droogte. Het waterschap weet niet of het dit jaar ook zo droog wordt maar er is nu al weken aan een stuk nagenoeg geen neerslag gevallen en volgens de verwachtingen komt er op korte termijn ook niets aan.

Het waterschap doet wat mogelijk is om boeren en tuinders, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Inmiddels zijn diverse maatregelen getroffen. Zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne, is ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Hierdoor wordt 100.000 m3 water (100.000.000 liter) opgespaard. Dit gebufferde water kan worden gebruikt als bijvoorbeeld de wateraanvoer vanuit de Maas wordt gekort (bij aanhoudende droogte). Het achterliggende gebied kan dan nog twee weken van water worden voorzien. Het beheergebied van waterschap Aa en Maas is immers voor ongeveer 50 procent afhankelijk van water dat vanuit de Maas wordt aangevoerd.

Extreme droge en natte perioden komen vaker voor en lopen niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er voldoende grondwater beschikbaar blijft en dat de grondwatervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De klimaatverandering stelt het Rijk, de provincie en de waterschappen voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.


Trefwoorden: droogte waterschap aa en maas
Geplaatst

donderdag 05 juli 2018 | 10.25 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 05 juli 2018 | 09.46 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub