De gemeenten Asten en Someren vragen deze dagen extra alert te zijn in de natuur.

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. Wel wordt gevraagd om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden. 

Waar let je op als het erg droog is in de natuur?

* In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
* Verleende ontheffing voor stookverboden zijn niet meer geldig; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
* Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
* Hou op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
* Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
* Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
* Neem eventueel een topografische kaart/GPS/wandel App mee als je op stap gaat.

Wat kun je doen als er een natuurbrand is?

* Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
* Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
* Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
* Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
* Weet je zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met jouw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar je bent. Daarvoor gebruiken ze de 'locatie' van je smartphone.

Woont u in het buitengebied?
Kijk hoe u uw woonomgeving het beste kunt inrichten zodat de kans op een natuurbrand kleiner wordt en de kans op schade zo klein mogelijk.


Trefwoorden: someren asten
Geplaatst

donderdag 19 juli 2018 | 11.05 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 20 juli 2018 | 08.36 uur

Auteur

Anita van der Geest-Buenen


businessclub