Het is warm en droog in Nederland en zo ook in het het beheergebied van waterschap Aa en Maas.

Veel mensen genieten van het mooie weer, maar de droogte heeft ook een keerzijde. In veel beken en sloten in onze omgevingstaat het water inmiddels laag en soms staat er zelfs helemaal geen water meer in. Met alle gevolgen van dien voor waterdieren en -planten. Vooral vissen hebben het zwaar.

Door de hoge temperaturen zit er minder zuurstof in het water, zodat vissen moeilijker kunnen overleven. Als het water dan ook nog eens laag staat, is het nog lastiger. Als u een locatie aantreft waar vissen in moeilijkheden zijn of waar u andere bijzonderheden aantreft die met droogte of waterkwaliteit te maken hebben, dan kunt u dit melden via tel. 088-1788000 of OM_waterkwaliteit@aaenmaas.nl.

Vist u zelf of recreëert u op een andere manier in of bij het water, dan wordt verzocht zorgvuldig om te gaan met de vissen. 

Het waterschap voert waar mogelijk extra water aan om haar watergangen van extra water te voorzien. Op deze manier proberen ze natuurgebieden te beschermen. Het waterschap controleert continue de waterlopen die dreigen droog te vallen en kijkt of er locaties zijn waar vissen in de problemen komen. Daar waar mogelijk proberen ze de vissen te vangen en te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte locatie. 


Trefwoorden: vissterfte droogte waterschap aa en maas
Geplaatst

woensdag 25 juli 2018 | 09.39 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 25 juli 2018 | 08.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub