Voor de bouwvakvakantie hebben al de nodige werkzaamheden plaats gevonden aan diverse asfaltwegen binnen de gemeente Someren.

Tijdens de eerste twee weken na de bouwvakvakantie worden de resterende werkzaamheden binnen dit project afgerond.

Peelrijtweg: Vanaf 13 tot en met 22 augustus wordt het onverharde deel van de Peelrijtweg tussen de Kuilerstraat en Stalmansweg verhard met een asfaltverharding.

Trasweg: Op 20 en 21 augustus wordt de bovenste laag asfalt vervangen van de asfalt rijbaan op de Trasweg. Het betreffende gedeelte van de weg wordt afgesloten voor al het verkeer.

Laan ten Boomen: Op 20 en 21 augustus wordt de bovenste laag asfalt vervangen op het deel Laan ten Boomen tussen de Wilgenkant en het gehucht Boomen. Ter hoogte van het gehucht Boomen wordt het rode asfalt in de fietssuggestiestroken plaatselijk vervangen door nieuw rood asfalt. De betreffende gedeelten van de weg worden afgesloten voor al het motorverkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Slijtlagen diverse wegen:

Op 22 en 23 augustus worden op diverse (gedeelten) van wegen een nieuwe slijtlaag (splitlaag) aangebracht. Dit is het geval op de Varenschutseweg, Middenweg (doodlopende gedeelte), Kerkenhuis (vanaf Groenebeemdweg tot T-kruising), Vaarsehoefweg, Vaarsehoef, Bussersdijk (deels), Kerkweg, Parallelweg, Zandstraat (vanaf Hooghoefweg tot Vlasstraat), Vlasstraat (vanaf Zandstraat tot Ploegstraat), Vaartdijk (vanaf Nieuwendijk tot flauwe bocht), Jan Smitslaan, Scheidingsweg en Vissersweg.

Bij deze werkzaamheden worden de wegen korte tijd afgesloten voor het verkeer. Het aanbrengen van een slijtlaag is erg weersgevoelig. Wanneer nodig kan met deze werkzaamheden worden geschoven.


Trefwoorden: asfaltonderhoud
Geplaatst

donderdag 09 augustus 2018 | 09.26 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 09 augustus 2018 | 08.27 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub