Pastorie Someren-Eind definitief in handen van de gemeenschap

Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk zijn het parochiebestuur en de initiatiefgroep tot overeenstemming gekomen over de toekomst van de pastorie in Someren-Eind.

Kort geleden is door beide partijen de intentieovereenkomst ondertekend. Deze intentieovereenkomst geeft de gemeenschap van Someren-Eind de zekerheid om de pastorie en haar tuin over te nemen over uiterlijk een half jaar.

Het geeft de initiatiefgroep met de reeds aangemelde participanten de tijd om alles te regelen wat nodig is, zodat uiterlijk medio februari 2019 de koopovereenkomst getekend kan worden.

Donderdag 5 september zal de initiatiefgroep samen met de participanten gaan kijken hoe en op welke manier er aan alle zaken invulling gegeven kan worden.

De komende maanden wordt getracht om zoveel mogelijk mensen al zoveel mogelijk te laten genieten van deze plek én er verliefd op te worden! Zondag 2 september houdt de ZLTO er het Oogstdankfeest met aansluitend het Zummers Foodfestival en op zondag 9 september vindt de kofferbakverkoop van de Raad van Elf van carnavalsvereniging De Plattevonder er plaats.

De initiatiefgroep wil met de reeds aangemelde deelnemers op zoek naar nog meer participanten om meer draagvlak maar ook meer middelen te generen. Dorpsgenoten worden benaderd om mee te doen: risicoloos investeren in aandelen van de pastorie en tuin, om zo de leefbaarheid en levendigheid van het dorp weer een stukje meer te borgen. De aandelen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, later weer ingeleverd of doorverkocht worden. De groep roept eenieder op om een of meerdere aandelen aan te schaffen voor zichzelf, de kinderen of de kleinkinderen om de leefbaarheid, levendigheid en saamhorigheid van het dorp te borgen.

Het is een prachtige kans om gezamenlijk het mooiste gebouw van Someren-Eind met de prachtige 8.800m2 grote tuin midden in het dorp te behouden voor de gemeenschap en er natuurlijk een goede invulling aan te geven.

Bij interesse, of de behoefte aan meer informatie, kan men uiteraard contact opnemen met Frans Knoops, tel. 06-29592255 of met Bart de Groot, tel. 06-22950343.

De initiatiefgroep zal ook op zoek gaan naar een partij met het beste plan. In een eerder stadium is horeca als idee geopperd, maar wellicht zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden. Toerisme, recreatie, vrije tijd en zorg zijn zo maar wat naar voren geschoven ideetjes. Er zal een soort van wedstrijd uitgeschreven gaan worden, waarbij toekomstige uitbaters hun mogelijke plannen en visies met betrekking tot de pastorie en tuin kunnen aanbieden en presenteren. Reuring, leefbaarheid, levendigheid en openbaarheid zijn daarbij de kernwaarden. Op donderdag 5 september zal de initiatiefgroep, samen met de participanten over deze wedstrijd van gedachten wisselen.

Meer weten over de mogelijkheden van de toekomstige invulling? Neem dan contact op met Maurits Leesberg, tel. 06-54963904.

De komende maanden zullen ook gebruikt worden om een stichting, met een stichtingsbestuur, en de benodigde documenten op te richten. Zodat er over een half jaar ook een rechtspersoon is die met het parochiebestuur de koopovereenkomst kan tekenen en daarna de stichting in goede banen kan leiden.

Tevens gaat men samen met de gemeente aan de slag om een bestemmingplanwijziging te regelen.

Voor een functie in het stichtingsbestuur kan men zich melden bij Hans Toonders, tel. 06-12554264.

Interesse? Stuur een e-mail naar pastoriesomereneind@gmail.com of volg de ontwikkelingen via Facebook: Pastorie Someren-Eind.


Trefwoorden: pastorie pastorietuin bart de groot frans knoops hans toonders maurits leesberg
Geplaatst

woensdag 29 augustus 2018 | 08.04 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 31 augustus 2018 | 12.57 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub