Na de startbijeenkomst voor de realisatie van het nieuwe of vernieuwde gemeenschapshuis in Asten gaat de gemeente Asten inhoudelijk verder door middel van werksessies.

De eerste werksessie om vorm en inhoud te geven aan het nieuwe (vernieuwde) gemeenschapshuis voor Asten was op dinsdag 28 augustus in De Klepel.

Deze werksessies hebben telkens een ander onderwerp waarbij betrokkenen kunnen aanschuiven om hun kennis, kunde en wensen te delen.

Het thema van de eerste bijeenkomst was 'Visie en inventarisatie ruimte'.

Betrokken verenigingen was vooraf gevraagd de voor hen wenselijke oppervlakte te bekijken.

Daarnaast gingen de deelnemers aan de sessie aan de slag met drie stellingen over de visie; Naar welke doelstelling streeft het gemeenschapshuis? Welke taak vervult het gemeenschapshuis? Welke functies zijn dan noodzakelijk, wenselijk en optioneel?

De resultaten van deze eerste werksessie worden tijdens de volgende sessie op 6 september gepresenteerd. Dan staat ook de exploitatie van het nieuwe complex op de agenda.

Geplaatst

donderdag 30 augustus 2018 | 13.38 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 30 augustus 2018 | 21.43 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub