Op donderdag 30 augustus tekenden Erik Lemmen namens GGZ Oost Brabant en Wiebe Oosten namens De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) regio Uden-Veghel een samenwerkingsovereenkomst.

Met deze samenwerking kunnen we in de nachten betere palliatieve zorg verlenen aan onze cliënten op Huize Padua.

“Dit is een nieuwe stap in ons zorgaanbod en in de ondersteuning van cliënten”, vertelt zorgmanager Marieke Fleskens. “Er is bewust voor gekozen om hiermee te starten op Huize Padua omdat daar het grootste aantal cliënten permanent verblijft. We hopen dat we deze vorm van ondersteuning in de toekomst ook op andere locaties binnen GGZ Oost Brabant aan kunnen bieden."

De VPTZ biedt met behulp van de inzet van vrijwilligers praktische en mentale ondersteuning aan terminale patiënten en hun naasten. Zij zijn door opleiding en praktijkervaring uitstekend op hun taken voorbereid. Wat echter nog belangrijker is: ze zijn zeer gemotiveerd om waar nodig deze vorm van ondersteuning te bieden.


Trefwoorden: huize padua vptz vrijwillige palliatieve terminale zorg ggz oost brabant
Geplaatst

vrijdag 31 augustus 2018 | 12.07 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 31 augustus 2018 | 11.12 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub