Somerens Dameskoor is ontstaan in 1948 uit het congregatiekoor dat gewoonlijk Marialiederen zong in de Lambertuskerk.

De meisjes van het congregatiekoor wilden ook wel eens buiten de kerk  zingen.

Vanuit mannenkoor De Nachtegaal werd het initiatief ondersteund en mannenkoorlid Gerard Bennenbroek werd dirigent van het koor. Hij stelde als strikte voorwaarde dat er ook profane muziek gezongen mocht worden. In het Peelbelang van 13 november 1948 wordt melding gemaakt van het eerste concert van het congregatiekoor. ‘Tijdens de Zangconcerten van mannenkoor De Nachtegaal  in het parochiehuis op 6 en 7 november 1948 vond het eerste optreden van het congregatiekoor plaats waarbij de meisjes bij de uitvoering van “Rosen aus dem Süden”, hoogtepunt van het programma, blijk gaven gelijk te zijn aan hun mannelijke collega’s’.

Het koor ging verder onder de naam Dameskoor Sancta Maria en bij het 50-jarig jubileum werd de naam veranderd in Somerens Dameskoor. De combinatie van kerkelijke en profane muziek is het koor steeds blijven zingen. Tot aan het veertigjarig jubileum zong het koor onder de bezielende leiding van dirigent Gerard Bennenbroek. Aan vele concerten en concoursen werd deelgenomen en evenzovele successen werden behaald.

In 1988 nam Bart Bennenbroek de directie van het koor over. Dit was helaas van korte duur omdat Bart Bennenbroek na een kort ziekbed in juni 1988 op 37-jarige leeftijd overleed. Vervolgens werd Petra Geraets dirigente van het koor waarna Karel Velings van 1991 tot 2006 de leiding overnam. Onder zijn leiding heeft Somerens Dameskoor veel repertoire vernieuwd en aan stemvorming gewerkt. 

Het koor trad vaak op en organiseerde naast jaarlijkse concerten in 2003 en 2006 landelijke zangconcoursen in De Ruchte  in Someren. In 1994 nam Somerens Dameskoor het initiatief voor een jaarlijks kerstconcert in de Lambertuskerk. Gedurende twintig jaar lag de organisatie ervan bij Somerens Dameskoor. In 2015 werd besloten om de draagkracht te verbreden door de organisatie bij toerbeurt in handen te leggen van mannenkoor De Nachtegaal, Muziekvereniging Somerens Lust en Somerens Dameskoor.

Sinds 2006 is Helna Beelen dirigent van het Somerens Dameskoor. Onder haar leiding wordt veel aan stemvorming gewerkt en hedendaagse lichte klassieke muziek ingestudeerd. Een hoogtepunt is de viering van het 60-jarig jubileum van Somerens Dameskoor met een concert in openluchttheater De Donck in Someren. In samenwerking met Mannenkoor De Nachtegaal, Oudenbosch’ Mannenkoor, Intermezzo Weert en de Reizende Beiaard, bespeeld door Rosemarie Seuntiëns, werd dit concert zowel in Someren als in Oudenbosch uitgevoerd.

Somerens Dameskoor repeteert elke maandagavond  in De Ruchte en treedt regelmatig op tijdens concerten in de regio. Daarnaast zingt het koor ieder jaar een H. Mis in de Lambertuskerk en gedurende de meimaand in Ommel. Op zaterdag 6 oktober werkte het koor mee aan het herfstconcert van Vrouwenkoor Femmes Vocales in Meijel.

Op zaterdag 13 oktober wordt het 70-jarig bestaan gevierd met een gezellig middagconcert in De Ruchte. Aan dit concert wordt meegewerkt door Seniorenkoor De Nagalm uit Someren, Gemengd koor De Veengalm uit Neerkant en Gemengd Zangkoor Levenslust uit Schinveld. Troubadour Tonny Wijnands verzorgt een optreden met zang, gitaar en verhalen in het Brabants dialect.

Het concert begint om 14.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.


Trefwoorden: gemengd zangkoor levenslust de veengalm de nagalm de ruchte somerens dameskoor tonny wijnands helna beelen
Geplaatst

vrijdag 12 oktober 2018 | 12.48 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 12 oktober 2018 | 20.31 uur

Auteur

Anita van der Geest-Buenen


businessclub