Waterschap Aa en Maas dicht bevergat in kade van de Astense Aa

In de Astense Aa ter hoogte van de Vuurlinie hebben medewerkers van waterschap Aa en Maas een gat ontdekt dat gegraven is door een bever.

Het gat zat in de kade langs de Astense Aa en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld een kadedoorbraak. Daarom heeft het waterschap na toestemming van de Omgevingsdienst Noord-Brabant, het gat met spoed gedicht.

Sporen laten zien dat de bever meerdere gaten gegraven heeft, ook in en onder het pad dat het waterschap gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden langs de Astense Aa. Die leveren op dit moment geen gevaar op en daarom hoeft het waterschap daar niet in te grijpen. Wel houden medewerkers van Aa en Maas de beveractiviteiten nauwlettend in de gaten en inspecteren ze dagelijks de plekken waar de bever actief is. Mocht het nodig zijn, dan kunnen ze snel actie ondernemen.

De bever is een beschermde diersoort. Het is daarom niet toegestaan om zo maar dammen en holen van bevers te verwijderen. Dit mag alleen na een zorgvuldige afweging van de risico’s en mogelijke maatregelen en nadat de Omgevingsdienst Noord-Brabant een machtiging heeft afgegeven. Deze handelwijze hebben de Brabantse waterschappen in overleg met diverse partijen, waaronder natuurbeheerders en de provincie Noord-Brabant, vastgelegd in het beverprotocol Noord-Brabant.


Trefwoorden: waterschap aa en maas astense aa
Geplaatst

dinsdag 06 november 2018 | 16.20 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 06 november 2018 | 16.21 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub