Controle Peelland Interventie Team op locaties in Asten, Deurne en Helmond

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdag 23 november controles uitgevoerd in de gemeenten Asten, Deurne en Helmond.

In elke gemeente werd één locatie bezocht. Bij de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. Tegen enkele zaken is direct opgetreden, naar andere zaken vindt verder onderzoek plaats.

In de gemeente Asten controleerde PIT een horecazaak. Op de zolderverdieping verbleven mensen in kleine kamers. Vanwege de brandgevaarlijke situatie zijn drie kamers per direct gesloten. Op dit adres waren meer mensen aanwezig dan er stonden ingeschreven (adresfraude). Achter het gebouw stond een aanbouw die mogelijk niet is vergund. Verder onderzoek volgt. Er volgt ook verder onderzoek naar naleving van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Op deze locatie werden verder overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu geconstateerd. Tot slot waren er onduidelijkheden met de energiemeters.

Bevindingen controle gemeente Deurne

In de gemeente Deurne werd een locatie gecontroleerd waar zich een onderneming bevond zonder dat de ondernemer in het bezit was van een vergunning. Eerder was door de gemeente een dwangsom opgelegd tegen deze situatie. Bij deze controle bleek dat de zaak toch geopend was. De opgelegde dwangsom van € 10.000 wordt nu in rekening gebracht (verbeurd). In de zaak zijn in verband met brandgevaar diverse apparaten direct afgesloten. De ondernemer is duidelijk gemaakt dat hij zijn onderneming moet staken. Gebeurt dat niet, dan worden er opnieuw dwangsommen in rekening gebracht. De ondernemer hield geen arbeidsregistratie bij. Een waarschuwing volgt. Verder werden er verschillende overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu aangetroffen. De ondernemer wordt hierover aangeschreven.

Bevindingen controle gemeente Helmond

In de gemeente Helmond vond een controle plaats bij een bedrijf dat al eerder een bezoek van het PIT heeft gehad. Tijdens de hercontrole bleek dat op deze locatie twee personen met de Oekraïense nationaliteit werkzaam zijn zonder tewerkstellingsvergunning. Er worden twee boeterapporten opgemaakt op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Tijdens de vorige controle waren er diverse milieuovertredingen vastgesteld. Bij de hercontrole bleek dat deze overtredingen niet beëindigd waren. Er wordt nu een dwangsom opgelegd.

Integrale controle

Aan de controle van het Peelland Interventie Team namen de volgende instanties deel: politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Senzer, vreemdelingenpolitie (AVIM), gemeenten Asten, Deurne en Helmond en netbeheerder Enexis.

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.


Trefwoorden: peelland interventie team pit
Geplaatst

zaterdag 24 november 2018 | 18.45 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 24 november 2018 | 18.51 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub