Deze week is Bosgroep Zuid Nederland gestart met herstelwerkzaamheden op de Lieropse heide.

De bodem in de bossen en heide is hier dusdanig aangetast dat de flora en fauna zich niet ontwikkelen zoals gewenst.

Om de bodem te helpen herstellen, is er op vrijdag 30 november ruim 250 ton steenmeel uitgestrooid over hei en bos. Het feit dat het steenmeel werd opgebracht met een helikopter maakte de uitvoering van deze herstelmaatregel extra bijzonder.

Door de sterke verzuring en vermesting is de bodem in veel bossen en heideterreinen belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. De zandbodems zijn daardoor sterk verarmd en uitgeloogd. Hierdoor gaat het bodemleven achteruit. In de verzuurde bodems zijn nauwelijks wormen of ander voedsel voor vogels te vinden. De bomen en heide zelf hebben ook sterk te leiden onder deze arme, verzuurde omstandigheden. Om de leefgebieden van typische bos- en heidesoorten te behouden en de kansen voor bos en heide te verbeteren, is herstel van de droge en arme bodem noodzakelijk.

Ook de Lieropse heide kampt met deze problemen. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van het ‘Natura-2000 gebied’ Strabrechtse Heide en Beuven. Hierdoor krijgt de Lieropse heide extra bescherming, om zo de bijzondere planten en diersoorten die er zijn te behouden. Daardoor kan Bosgroep Zuid Nederland met steun van de provincie Brabant aan de slag om de problemen aan te pakken.

Het strooigebied op de Lieropse heide bestaat uit drie bosvakken, wat in totaal zo’n 23 hectare is, en vier heidevakken van 2 hectare.

Steenmeel is gemalen steen dat de nutriënten bevat die door uitloging zijn verdwenen (zoals kalium, calcium, mangaan). In tegenstelling tot het vroeger veel gebruikte kalk, komen deze nutriënten bij steenmeel langzaam vrij. Dat is gunstiger voor het ecosysteemherstel. Zo herstelt de nutriëntenbalans in de bodem, waardoor ook de biologische processen weer op gang komen.


Trefwoorden: lieropse heide steenmeel bosgroep zuid nederland
Geplaatst

vrijdag 30 november 2018 | 13.15 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 28 november 2019 | 18.02 uur

Auteur

Anita van der Geest-Buenen


businessclub