Het jaar 2019 is een feestjaar voor de Astense harmonie St. Cecilia, die maar liefst 125 jaar bestaat.

Gedurende het hele jaar vinden er feestelijke activiteiten plaats, met als hoogtepunt de feestweek rond de exacte oprichtingsdatum 1 juni.

Op zondag 13 januari trapt de vereniging het feestjaar af met een H. mis in de H. Maria Presentatiekerk en een receptie in gemeenschapshuis De Klepel.

De vereniging startte in 1894 als fanfare en bestond toen uit elf leden. In die tijd had Asten ongeveer 3.500 inwoners, was er geen gas, water en licht, werd er hard gewerkt en was er weinig tijd voor ontspanning. Het vervoer gebeurde met paard en wagen. Een enkeling had een fiets.

Zangvereniging St. Cecilia besloot uit te breiden met een afdeling fanfare, nadat eerdere pogingen tot oprichting van een muziekgezelschap mislukt waren. De vereniging kende bovendien een toneelafdeling. In de eerste jaren waren er veel dieptepunten, de vereniging kende geen goed bestuur, kende onderlinge onmin en had moeite het hoofd financieel boven water te houden. In 1912 werd de vereniging van fanfare een harmonie.

Tijdens de oorlog werden in 1942 alle activiteiten gestaakt. Een grote toneel- en muziekuitvoering in 1942 was voorlopig de laatste. Instrumenten werden verstopt bij Drukkerij Schriks. De harmonie wachtte en hoopte op betere tijden. Die kwamen er weer toen Asten in 1944 bevrijd werd. Een volledig nieuw bestuur trad aan. In april 1945 werd weer een eerste uitvoering gehouden. In 1946 werd  alsnog het vijftigjarig bestaan gevierd. Vooral na het vijftigjarig bestaan kwam de vereniging tot bloei. Dat blijkt uit de stijgende ledenaantallen en talrijke activiteiten.

In 1961 trad Pierre Bakker aan als dirigent. Hij bleef dertig jaar, om in 1991 het stokje over te dragen aan Alex Rutten, nog steeds dirigent van het A-orkest van de harmonie. In 1965 werd onder aanvoering van voorzitter Herman Peeters de jeugdafdeling opgericht, die tot op de dag van vandaag de bloei van de vereniging in stand houdt. Vanaf die tijd was er in wisselende samenstellingen een kundig bestuur.

In 2018 vierden de jeugdorkesten van de harmonie het veertigjarig bestaan. Na het oprichten van de jeugdafdeling in 1965 kon uiteindelijk pas in 1978 gestart worden met een opleidingsorkest. In die tijd kwam voor verenigingen vanuit de gemeente subsidie beschikbaar voor ontwikkeling van de jeugd. Een flinke groep kinderen begon de eerste weken met noten lezen en ritmes oefenen. Na die weken konden ze een instrument kiezen. Drie van de kinderen die toen lid werden van de vereniging zijn nog steeds actief als muzikant en vierden in 2018 hun veertigjarig jubileum bij de club. Inmiddels heet het toenmalige opleidingsorkest het B-orkest en heeft de harmonie ook een C-orkest voor de jongste muzikanten. Daarnaast is er de jeugdwerkslagwerkgroep, van waaruit de aanwas voor de slagwerkgroep doorgroeit.

Patrick Smits, sinds 2014 voorzitter van de harmonie, vertelt: “Door ons voortdurend te blijven focussen op de jeugdopleiding, houden we de vereniging toekomstbestendig. We investeren bewust in professionele dirigenten voor onze opleidingsorkesten, met bovendien een pedagogische achtergrond. De jonge dirigenten Sophie de Ruijter (B-orkest) en Lieke Krantzen (C-orkest) hebben beiden hun opleiding aan het conservatorium afgerond. Bovendien kunnen ze heel goed met de kinderen omgaan en beschikken ze over een aanstekelijk enthousiasme.”

De harmonie heeft bovendien al vele jaren een eigen opleiding Algemene Muzikale Vorming, waarbij kinderen vanaf 8 jaar kennismaken met muziek en leren spelen op een blokfluit. Na afronding kunnen ze ervoor kiezen om les te gaan volgen op een bepaald instrument. Ze worden geholpen die keuze te maken door enthousiaste muzikanten uit de vereniging, die hen kennis laten maken met de verschillende instrumenten op de  zogenaamde Instrumentenparade. Vervolgens krijgen de nieuwe
leerlingen ongeveer een jaar (individueel) les, waarna ze kunnen doorstromen naar het C-orkest of de jeugdslagwerkgroep.

Niet alleen door de professionele aanpak van de jeugdopleiding maar ook door het overbrengen van het verenigingsgevoel is de club ook na 125 jaar springlevend. Rian de Boer (bestuurslid vanuit opleidingscommissie): “We laten de kinderen zo snel mogelijk kennismaken met de vereniging, door speciaal voor de jeugd activiteiten - los van de muziek - te organiseren. Ook betrekken we ze bij onze geldverdienacties, al zijn die pas verplicht vanaf groep 8. Met teruglopende subsidies verzinnen
we als vereniging allerlei manieren om extra geld bijeen te krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door in december huis aan huis kerststerren te verkopen. Wie kan er nu nee zeggen als er een (meestal dik ingepakt vanwege het weer) enthousiast jeugdlid aan de deur staat?”

Harmonie St. Cecilia begint het feestjaar met een concert tijdens de Heilige Mis, op zondag 13 januari in de kerk in Asten. De receptie vindt aansluitend vanaf 14.00 uur plaats in thuisbasis De Klepel aan de Kerkstraat. Alle belangstellenden zijn welkom om de harmonie te feliciteren. Later in het jaar volgt een project voor de schoolgaande jeugd.

Ook organiseert de harmonie de inmiddels derde editie van Maestro (bekend van tv), met de finale op zaterdag 1 juni: de officiële datum van oprichting, 125  jaar geleden. Bovendien zijn er nog twee grote evenementen voor de inwoners van Asten en zijn er bijeenkomsten voor leden en oud-leden. Meer informatie over alle activiteiten volgt later dit jaar.


Trefwoorden: harmonie st cecilia
Geplaatst

maandag 07 januari 2019 | 12.51 uur

Laatst gewijzigd

maandag 07 januari 2019 | 11.51 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub