Lezing Frans Aarts over 'Landbouw op de Noord-Brabantse zandgronden'

Wetenschapper Frans Aarts (1951) weet alles van de 'Landbouw op de Noord-Brabantse zandgronden'.

Hij groeide op in Deurne op een ontginningsboerderij en als onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen werkte hij aan het vraagstuk hoe boeren hun grond, vee, gewassen en mest beter kunnen benutten om enerzijds hun inkomen te verbeteren en anderzijds het milieu minder te belasten.

Aarts komt daarover vertellen bij Heemkundekring De Vonder Asten-Someren.

De lezing vindt op woensdag 16 januari plaats in Zalencentrum Centraal aan het Wilhelminaplein in Someren.

Aanvang 20.00 uur. 

De entree bedraagt € 3.

Leden van De Vonder hebben gratis toegang. 

Frans Aarts heeft in zijn werk actuele land­bouwkunde gecombineerd met histori­sche kennis. Dat leidde tot het boek ‘Boeren in Peel en Kempen, omstreeks 1800'.

In die tijd zijn deze regio's sterk verarmd. Het gebied heeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog als slagveld gediend. Daarna volgde anderhalve eeuw koloniale uitbuiting door de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Rond 1800 is landbouw de belangrijkste bron van bestaan, maar de akkerbo­dem is schraal en er is te weinig grasland in de beekdalen om het vee naar behoren te voeden. Mogelijkheden om meststoffen of voer te kopen hebben de boeren niet. 

Toch zorgen ze voor voedsel voor het eigen gezin en verkopen ze graan, vee en boter om ondermeer belasting te betalen. Ongeveer 40% van hun productie verlaat de streek. Een belastinginspecteur rapporteert vergenoegd aan Den Haag “... dat een land dat zoo een enorme somme aan de Staat opbrengt een importante bezitting is”.

Maar met het winnen van landbouwproducten verliest het gebied wel elk jaar opnieuw schaars bodemfosfaat, on­misbaar voor de groei van gewassen. Dat de boeren zich staande houden is enkel te danken aan hun effi­ciënte benutting van mest en voer.

Frans Aarts gaat in zijn lezing in op het leven en werken van de boeren in Peel en Kempen in het verleden. Hij zal hun succes ver­klaren maar ook inzichtelijk maken dat de boeren on­mogelijk nog veel langer hadden kunnen doorgaan met hun manier van werken. Er is immers sprake van sluipende roof­bouw en die is eindig.

Voor de Brabantse boeren is het dan ook een zegen dat de Fransen rond 1800 een einde maken aan de koloniale uitbuiting. Investeringen in (water)wegen, technologische vindingen en de oprichting van aan- en verkoopcoöperaties brengen ontwikkelingen op gang die de landbouw volledig veranderen. Het verrassende is dat de boeren van nu ook in het heden nog iets kunnen opsteken van deze lessen uit het verleden. Hoe dat precies zit zal Frans Aarts ook uit de doeken komen doen.


Trefwoorden: de vonder heemkundekring de vonder frans aarts
Geplaatst

woensdag 09 januari 2019 | 10.39 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 17 januari 2019 | 06.37 uur

Auteur

Chanel van Aerle


businessclub