Thema-avond ‘In gesprek over het levenseinde’

De KBO-afdeling Lierop en Dorpscoöperatie Lierop Leeft houden op dinsdag 12 februari een themabijeenkomst met als onderwerp ‘In gesprek over het levenseinde’.

De bijeenkomst vindt plaats  in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat 10 in Lierop en begint om 19.30 uur.

De toegang is gratis. 

“De dood hoort bij het leven” zo hoor je vaak zeggen. Allemaal hebben we wel onze eigen ervaringen met het sterven van een dierbare. Toch is het niet voor iedereen gemakkelijk om over die dood na te denken, dan wel daarover te spreken. Het is wel van belang om dit te doen omdat je soms wordt overvallen door de plotse dood en omdat je bij een langer sterfbed achter de feiten aanloopt, zowel als patiënt als betrokken familielid en als behandelend arts of verpleegkundige.

Het is goed om als patiënt van te voren met je naasten, je medische en eventueel geestelijke begeleiders gesproken te hebben over wat je wilt regelen  rond het levenseinde. Hoe ver wil je gaan in het hele behandelingstraject en hoe kijk je aan tegen het overlijden.

Wat voor mogelijkheden zijn er om het lijden te verlichten in de thuissituatie en wat is palliatieve sedatie en wat is euthanasie?

Wie kan me helpen als ik bang ben en wie helpt me met mijn spirituele vragen over leven en dood en wat er na komt?

Ook andere zaken als wie regelt je financiële belangen als je het zelf niet meer kunt en wat zijn je wensen over je uitvaart, wil je een begrafenis of crematie.

Ferd Raaymakers, voormalig huisarts uit Lierop,  is op deze avond gespreksleider.  Gastspreker is Maaike Veldhuizen, arts palliatieve geneeskunde en specialist ouderengeneeskunde in het Elkerliek ziekenhuis en in een hospice. Zij zal met een presentatie uitvoerig stilstaan bij bovengenoemde onderwerpen.  Tevens zal pastoor Jan Zwirs aanwezig zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen.


Trefwoorden: kbo lierop dorpscoperatie lierop levenseinde ferd raaymakers maaike veldhuizen
Geplaatst

dinsdag 12 februari 2019 | 07.39 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 12 februari 2019 | 20.13 uur

Auteur

Erik Bukkems


businessclub