Bijeenkomst voor agrarische ondernemers in De Kluis

ZLTO-afdeling Asten houdt op donderdag 21 maart, samen met de gemeente Asten, een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers uit Asten, Heusden en Ommel.

De bijeenkomst begint om 20.15 uur in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel.

Deze bijeenkomst is erop gericht dat ze samen met jou als ondernemer in de spiegel kijken. Daarin benaderen ze de zakelijke kant maar ook de gevoelskant. “Wat doet het met mij en mijn gezin als we geconfronteerd worden met de toenemende onzekerheid over de juiste keuze voor ons bedrijf?”

De gemeente wil samen met ZLTO, op een actieve manier invulling geven aan de vraagstukken die er spelen en daarin zo goed mogelijk faciliteren.

In Asten is hiervoor een lokaal ondersteuningsteam opgericht waarin gemeente, ZLTO, provincie en Rabobank samenwerken. Na de bijeenkomst krijgt iedere ondernemer naar behoefte een gesprek aangeboden. Dit kan een vertrouwelijk gesprek met een ondernemerscoach zijn over toekomstplannen en dilemma’s die dat met zich meebrengt of een gesprek over bijvoorbeeld de mogelijkheden in het bestemmingsplan en vergunningen. Daarnaast kan de gemeente u ook wegwijs maken in de beschikbare regelingen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

- Opening door de voorzitter van ZLTO Asten, Frank Rooijakkers
- De wereld verandert, dat zien wij! Hendrik Hoeksema, transitie manager ZLTO
- De zakelijke gevolgen van overheidsingrijpen, Anke de Brouwer, relatiebeheerder ZLTO

Pauze

- Wat doet overheidsingrijpen met mij persoonlijk? Antoon Sanders, ondernemerscoach ZLTO
- Hoe verder: Op welke gebieden is ondersteuning mogelijk? Wethouder Theo Martens en Martien van Bavel, adviseur ondersteuningsnetwerken veehouderij provincie NB

-  Afsluiting, Frank Rooijakkers

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het Ondersteuningsloket buitengebied. 


Trefwoorden: gemeente asten zlto asten agrarische ondernemer
Geplaatst

maandag 18 februari 2019 | 08.26 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 14 maart 2019 | 13.37 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub