Seniorenkoor De Koepelzangers hield op woensdag 10 april een geslaagde korenmiddag in zaal Nellie van Oosterhout in Lierop.

Voor deze bijzondere koordag hadden zich de seniorenkoren De Koepelzangers uit Lierop, De Nagalm uit Someren, Levensvreugd uit Someren-Eind, Amicitia uit Heusden, Seniorenkoor 2000 uit Deurne en De Peelzangers uit Liessel.

Het repertoire van de koorgezelschappen was heel divers. Volksliederen, (inter)nationaal repertoire, a capella gezangen, klassieke en/of levensliederen stonden op het programma. De koren zongen met veel elan, de dirigenten dirigeerden de muziekwerken met bezieling en de pianisten droegen zorg voor de juiste begeleiding van de koren. 

Met een algemeen dankwoord werd deze drukbezochte en sfeervolle korendag afgesloten.


Trefwoorden: de koepelzangers amicitia korenmiddag de nagalm levensvreugd seniorenkoor 2000 de peelzangers
Geplaatst

vrijdag 12 april 2019 | 13.31 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 12 april 2019 | 14.30 uur

Auteur

Erik Bukkems


businessclub