De rijkdom aan leven in een gezonde beek is van veel factoren afhankelijk.

Hoe zijn plant en dier hierbij van elkaar afhankelijk? Wat zijn de gevolgen van een droge zomer zoals in 2018 op het leven in een beek?

Tijdens een lezing bij IVN Asten-Someren laat Plonie van Campen u kennis maken met het waterleven in Brabantse beken.

De lezing vindt plaats op donderdag 25 april in IVN-clubgebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten.

Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis.

Vissen, kikkers, ontelbare insecten en levensvormen zorgen samen met de planten in en nabij het water voor een schat aan leven in een gezonde beek. De aanwezige mineralen, de chemische en fysische samenstelling van het water spelen hierbij een groet rol.

De ontstaansgeschiedenis, klimaatomstandigheden, bodemstructuur en stroomsnelheid bepalen in grote mate het karakter van een water.

In heidevennen, vijvers, sloten, beken en rivieren komen dan ook verschillende soorten planten en dieren voor.

De klimaatomstandigheden, zoals droogte van het afgelopen jaar, hebben een grote invloed op het waterleven. Bij de lezing komt aan de orde hoe bepaalde planten en dieren deze lange perioden van droogte kunnen overleven.

Ook komen andere belangrijke abiotische en biotische factoren binnen een waterecosysteem aan de orde zoals helderheid, zuurgraad, voedselrijkdom, zuurstofgehalte en temperatuur van het water.


Trefwoorden: ivn asten-someren ivn gebouw de stulp waterleven beken plonie van campen
Geplaatst

maandag 22 april 2019 | 15.30 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 25 april 2019 | 19.02 uur

Auteur

Anita van der Geest-Buenen


businessclub