Riky Peeters-van der Schouw (1948) uit Lierop ontving op vrijdag 26 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Dilia Blok reikte het lintje aan Riky uit tijdens de lintjesregen in het gemeentehuis in Someren.

Riky Peeters zet zich al vele jaren in voor de leefbaarheid in de kleine kern Lierop. Zij is zeer betrokken bij het wel en wee van de Lieropse mensen en draagt met name ouderen een warm hart toe. Hoort zij hier of daar van een knelpunt dan zal zij er alles aan doen om de juiste persoon of organisatie te benaderen om zo te proberen tot een oplossing te komen. Zij is betrokken en volhardend en daardoor weet zij veel dingen te bereiken.

Een opsomming van haar verdiensten:

2000-heden: Vrijwilliger bij Zummers Triduüm

Riky is volop betrokken bij de jaarlijkse voorbereidingen. Zo stelt zij mede de gastenlijst voor Lierop op, gaat op huisbezoek om mensen uit te nodigen, regelt vervoer en zoekt naar vrijwilligers. Om de paar jaar vindt het Triduüm plaats in Lierop. Dan is Riky ook betrokken bij het regelen van het programma, de locatie, de lunch, enzovoorts. Tijdens het driedaags evenement is Riky steeds aanwezig voor hand- en spandiensten.

2000-heden: Vrijwilliger bij Dorpscoöperatie Lierop Leeft.

In 2010 is binnen Idop de werkgroep Welzijn en Zorg opgezet. Riky is lid van deze werkgroep geworden en met name voor de bewoners van Henricushof heeft zij veel activiteiten opgezet (zoals bloemschikken, wandelactiviteiten en jeu de boules). Ook helpt zij altijd met de uitvoering. Met name het bloemschikken regelt zij van a tot z. Zij werft deelnemers, zoekt begeleiders, verzorgt de catering, helpt bij het verzamelen van materialen en zet alles klaar en ruimt alles op. Ook op het gebied van het verbeteren van veiligheid voor ouderen is zij actief. Zij probeert in overleg met gemeente en met inwoners van Lierop de veiligheid te verbeteren (zoals de verbetering van voetpaden voor rollatorgebruikers).

1985-heden: Vrijwilliger bij Goede Doelen Acties Lierop

Sinds ongeveer 1985 is Riky betrokken bij diverse collectes die ieder jaar gehouden worden. Tot 2012 werd iedere collecte individueel gehouden. Riky is bij bijna alle collectes organisatorisch betrokken geweest en heeft als collectante vele routes gelopen. In 2012 is er een initiatief opgestart om één keer per jaar een gebundelde collecte te organiseren voor lokale en landelijke doelen. Riky heeft aan de wieg gestaan van dit initiatief en het is een groot succes geworden. Deze aanpak is later overgenomen in heel Someren, ook daar met veel succes.

2000-2009: Voorzitter Katholieke Vrouwenbond Lierop

Riky bereidde vergaderingen voor, organiseerde lezingen en workshops over tal van interessante onderwerpen. Zij zorgde voor presentjes bij feestelijke momenten, bezocht zieken en organiseerde het jaarlijks uitstapje. Ook onderhield zij contacten met lokale en landelijke bondsleden. Helaas liep het ledenaantal terug en daarom is de KVB afdeling Lierop in 2009 opgeheven.


Trefwoorden: lid in de orde van oranje-nassau koninklijke onderscheiding burgemeester dilia blok riky peeters-van der schouw riky peeters
Geplaatst

vrijdag 26 april 2019 | 14.18 uur

Laatst gewijzigd

zondag 28 april 2019 | 13.29 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub