Martien Kusters (1947) uit Lierop ontving op vrijdag 26 april de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Dilia Blok reikte het lintje aan Martien uit tijdens de lintjesregen in het gemeentehuis in Someren.

Martien Kusters is maatschappelijk betrokken en actief als vrijwilliger. Hij zet zich altijd vol overtuiging in voor Someren en met name voor de leefbaarheid in de kleine kern Lierop. Vooral zwakkeren in de samenleving hebben zijn aandacht en hij probeert op alle fronten mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben. De lijst van verenigingen, stichtingen en lokale initiatieven waaraan hij een bijdrage heeft geleverd is groot. Altijd is hij bereid zijn deskundigheid in te zetten voor weer een nieuw project.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2014-heden: Actief bij Dorpscoöperatie Lierop Leeft!

Martien is mede-initiator en voorzitter van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft! Doel van de coöperatie is om in het kader van de decentralisatie van overheidstaken en bezuinigingen de zorg en de leefbaarheid van de inwoners van Lierop te behouden. De coöperatie werd begin 2015 opgericht en Martien werd voorzitter van het bestuur. In deze rol stuurt Martien mede de werkgroepen Zorg, Wonen, Jeugd, Dienstverlening en Opgroeien en Jeugd aan. Hij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Momenteel is hij in het bijzonder actief bij het realiseren van een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor mensen met dementie. Martien vertegenwoordigt de dorpscoöperatie in het Platform Dorpscoöperaties ZO-Brabant. Tevens is hij adviseur van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland.
Lierop Leeft is een bijzonder initiatief op lokaal niveau. Het is zó bijzonder dat in maart jongstleden Zijne Majesteit de Koning naar Lierop is gekomen om geïnformeerd te worden over dit initiatief.

2011-heden: Actief voor Fanfare St. Willibrordus Lierop

Van 2011 tot 2017 was Martien voorzitter van de fanfare. Hij was een betrokken bestuurder, met veel aandacht voor het lief en leed van alle leden. In 2012 en 2016 was Martien voorzitter van de projectgroep Lierop Live. Momenteel is hij nog als Commissaris verbonden aan de vereniging en is hij vaak betrokken bij de voorbereidingen voor een uitruk of optreden. Tijdens optredens is hij altijd aanwezig. De voorbereidingen voor de nieuwe show Lierop Live in 2020 starten nu weer op. Ook bij de organisatie van deze show is hij weer nauw betrokken.
2010-2014: Voorzitter Wensambulance Brabant
Wensambulance Brabant biedt terminaal zieke mensen de mogelijkheid om nog een keer met een ambulance ergens naar toe te gaan. Martien was, vooral op bestuurlijk niveau, betrokken bij de oprichting van deze stichting en is tot 2014 voorzitter geweest. Als voorzitter bezocht hij de Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en had o.a. overleg met de landelijk inspecteur van Volksgezondheid.

Sinds 1967: Vrijwilliger bij diverse organisaties
Het is ondoenlijk een compleet overzicht te geven van zijn inzet als vrijwilliger.

Een greep hieruit:
- Sportleider en cultureel leider KPJ-afdeling Lierop
- Bestuurslid Stichting Samenlevingsopbouw Someren
- Bestuurslid basisschool ’t Rendal in Lierop
- Bestuurslid parochie H. Naam Jezus in Lierop
- Bestuurslid Henricusgesticht Lierop
- Coördinator project IDOP (Integraal Dorp OntwikkelingsPlan)
- Voorzitter bestuur politieke groepering Lieropse Lijst
- Lid College van Advies Varendonck College
- Voorzitter en vrijwilliger bij Stichting Belangengroep Lierop
- Voorzitter Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren

Van 1994 tot 2010 was Martien Kusters wethouder Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur en Sport van de gemeente Someren. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en sociale gevoel maakte hem geliefd bij velen. Hij zette zich vooral in voor hen die buiten de boot vielen of dreigden te vallen, voor vrijwilligers, voor mantelzorgers. Gedurende zijn wethouderschap werd o.a. de nieuwe Ruchte gebouwd, werden De Einder, De Bunt en De Vurherd verbouwd, kwam er OJC Comeet, werd OJC Nirwana verbouwd, kwam er een nieuwe zorgvoorziening Sonnehove en een atletiekbaan op De Potacker. Martien Kusters zette zich in voor de komst van een nieuw clubgebouw voor Jong Nederland Someren-Heide en voor beter ambulancevervoer in de gemeente Someren. Vanuit zijn functie was hij ook regionaal bestuurlijk actief.


Trefwoorden: ridder in de orde van oranje-nassau koninklijke onderscheiding burgemeester dilia blok martien kusters
Geplaatst

vrijdag 26 april 2019 | 22.34 uur

Laatst gewijzigd

zondag 28 april 2019 | 13.23 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub