Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 21 mei in het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 april.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Concept Programmabegroting 2020 en tweede begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost.

5. Zienswijze eerste concept Ondernemingsplan 2020 Senzer.

6. Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen + lijst update 2019

7. Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB

8. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

dinsdag 14 mei 2019 | 15.49 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 19 juni 2019 | 12.49 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub