24,5 Miljoen extra voor ondermijning in Brabant en Zeeland

Voor de ondermijningsaanpak in Brabant en Zeeland werd in 2018 een solide basis neergelegd.

Den Haag gaf groen licht voor de versterking van de BZ-aanpak met 24,5 miljoen euro voor de periode van 2019-2021. "Met deze gelden gaan we met volle kracht vooruit", zegt Theo Weterings, voorzitter van het Bestuur van de Taskforce Brabant Zeeland. "Om de slagkracht nog groter te maken gaan het RIEC en de Taskforce en actiecentra in Brabant en Zeeland in 2019 samen verder als één nieuwe entiteit. We zien er naar uit om met de nieuwe directeur Ad van Mierlo, deze klus te klaren."

Met de 24,5 miljoen euro Taskforce Brabant Zeeland en RIEC is een samenhangend programma ontwikkeld op Bestuurlijke Weerbaarheid, 1 Smart Overheid, Maatschappelijke Weerbaarheid en Sociale Weerbaarheid (wijkaanpak).

De laatste jaren zijn er steeds meer signalen van agressie, geweld, bedreiging en intimidatie tegen bestuurders en ambtenaren. De meest ernstige zijn gerelateerd aan ondermijning. Daarom is er in 2018 flink ingezet op de Veilige Publieke Taak (VPT), de informatie van gemeenten versterkt en wordt de Bestuurlijke interventiekracht ondersteund. Tevens is er o.a. naast de ontwikkeling van het kennismakelaarschap ook trendwatching en het ophalen en delen van best practices gewerkt.

Om de aanpak van ondermijning te versterken door slimmer samen te werken en technologie beter te benutten is de programmalijn 1 Smart Overheid ingericht. Het primaire doel is het vormgeven aan de doorontwikkeling van het integrale besluitvorming om meer dan nu effect gestuurd ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Hiervoor wordt geïnvesteerd in goede integrale intelligence, technologie, integrale actie het bewerkstelligen van meer samenhang in de samenwerkende overheidspartners.

Hier is het doel de weerbaarheid van burgers en private partners te versterken. Dit door het bewustzijn te vergroten en actieve betrokkenheid bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te stimuleren. In 2018 zijn er maatregelen in het buitengebied getroffen en samenwerking gezocht met de wetenschap (bijvoorbeeld onderzoek UvT en bureau Bruinsma naar Ondermijning door criminele weldoeners).

In verschillende ‘wijken' van grote steden, maar ook een paar kleinere gemeenten, is sprake van een combinatie van ernstige problematiek in de zin van criminaliteit, overlast, lage inkomens, kwetsbaarheid, leegstand, hoge scores wat betreft onveiligheidsgevoelens en lage scores wat betreft meldingsbereidheid.

In Brabant en Zeeland wordt de basis gelegd voor het vormgeven van effectieve werkmethodieken, die breder overdraagbaar zijn. Tilburg, Breda, Den Bosch, Helmond en Eindhoven hebben al wijken geselecteerd en hebben een start gemaakt met een wijkaanpak. Deze steden kunnen daar op voortbouwen. In deze plan- en uitwerkperiode wordt in meerdere (grote en kleine) gemeenten een aanpak ontwikkeld.

In 2018 werd het project Smart Cell Find the Money ingericht. Een project dat in nauwe samenwerking met de programma's 1 Smart Overheid en Maatschappelijke Weerbaarheid en met de o.a. de Innovatieve ZWB zoekt naar alternatieve manieren om geldstromen en criminele gelden bloot te leggen. De nadruk ligt op SMART dus slim gebruik maken van data, open bronnen en expertise.

De actiecentra Oost-Brabant en Zuidwest-Brabant/Zeeland) hebben in 2018 hun meerwaarde bewezen. Ze staan symbool voor hét netwerk van de ondermijningsbestrijders. De operationele slagkracht wordt hier georganiseerd: samenwerking op casus, thema en fenomeen niveau. Uit de resultaten van de beide actiecentra is te lezen hoe het criminele milieu in 2018 flink geconfronteerd is met een breed scala aan rake interventies. De innovaties en analyses vanuit TF-RIEC leiden maar ok de eerste opbrengsten van 1 Smart Overheid leiden er steeds meer toe dat de actiecentra gerichte keuzes en acties kunnen maken.

Weterings: "De laatste periode hebben we veel geïnvesteerd in maatschappelijke coalities; maar helaas zijn we er nog niet. De georganiseerde misdaad is een maatschappelijk fenomeen, dat (h)erkenning vereist om tegendruk te organiseren. Dit is niet de taak van alleen de overheid maar ook van sectoren, branches en het maatschappelijke middenveld. 'Hulp op maat' moet vanuit het programma geboden worden om deze beweging op gang te brengen. Hiervan zijn wij ons zeer bewust en daarom gaan wij ook alle zeilen bijzetten."

In 2018 werd in samenwerking met de Actiecentra en het RIEC de cijfers van gerealiseerde interventies in kaart gebracht. Zo zette de daling in hennepzaken zich door; er werden 617 kwekerijen opgerold; in 2017 waren dat er 842. Deze daling is een landelijke trend. Een afname aan de MMA meldingen lijken hier debet aan maar ook de professionalisering van de hennepteelt speelt een rol. Verder is er sprake van wiet-emigratie; kwekers zoeken steeds vaker hun toevlucht naar België en Spanje.

Op het gebied van synthetische drugs werden er 23 productieplaatsen, 34 opslagplaatsen opgerold en 122 dumpingen gedaan in Brabant Zeeland. Er lijkt sprake te zijn van professionalisering en schaalvergroting bij de labs bovendien wordt een opkomst gezien van Crystal Meth.
OMG's blijven onverminderd actief; het aantal leden is in 2018 significant toegenomen. De clubs zijn wel meer onder de radar gegaan. In Zuidwest-Brabant lopen een aantal casussen; de vaak intimiderende aanwezigheid van de clubs lijkt afgenomen.


Trefwoorden: smart cell find the money 1 smart overheid taskforce brabant zeeland theo weterings
Geplaatst

woensdag 22 mei 2019 | 15.10 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 22 mei 2019 | 16.16 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub