Vertegenwoordigers Peelgemeenten unaniem akkoord over verdere uitwerking handreikingen rapport 'Kiezen of (op)delen”

Op vrijdag 24 mei hebben de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen en het bestuur van de Peelgemeenten een vervolgoverleg gevoerd over de toekomstige koers van de GR Peelgemeenten.

Centraal in dit overleg stonden de handreikingen uit het rapport: “Kiezen of (op)delen”.

De deelnemende gemeenten hebben deze punten besproken en afgesproken de verschillende bestuurlijke beslispunten zoals basis-en plustaken, governance en structuur unaniem voor te leggen aan de colleges van de vijf gemeenten.

De planning is dat de colleges zich hier op 11 juni over uitspreken en de raden worden vervolgens via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Op 26 juni  is een bijeenkomst georganiseerd voor een nadere toelichting voor de raden van de vijf deelnemende gemeenten.

De deelnemende gemeenten hebben zich uitgesproken de organisatie toekomstbestendig en solide in te richten met heldere afspraken over taken en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

De bestuurders hebben nogmaals hun vertrouwen uitgesproken in de organisatie.


Trefwoorden: peelgemeenten
Geplaatst

vrijdag 24 mei 2019 | 21.14 uur

Laatst gewijzigd

zondag 26 mei 2019 | 12.36 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub