Wijzigingen in kerkbestuur Franciscusparochie

De samenstelling van het kerkbestuur van de Franciscusparochie is gewijzigd.

Vice-voorzitter Wim Jaspers is vier jaar lid van het kerkbestuur. Kerkrechtelijk moet hij dan nadenken over een tweede termijn. Wim heeft opnieuw 'ja' gezegd tegen de bisschop om als vice-voorzitter voor de komende vier jaar actief te zijn binnen de Franciscusparochie. Op 1 juni 2023 verloopt zijn tweede en laatste termijn.

Zijn taak is het algemeen beleid inzake het beheer van het parochieel vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie voor te bereiden, vast te stellen én uit te voeren. Daarnaast kan hij namens de pastoor, het bestuur vertegenwoordigen.

Marcella de Leeuw heeft aan de bisschop laten weten niet aan een tweede termijn te beginnen vanwege haar drukke werkzaamheden binnen haar baan en gezin.

De Franciscusparochie is nu op zoek naar een nieuwe secretaris.

Tot het functiepakket van de secretaris behoren onder andere de volgende taken:
1. Het opstellen en (doen) uitvoeren van beleidsafspraken binnen het bestuur.
2. Het verzorgen van vergaderverslagen en eventueel doen publiceren van de belangrijkste besproken aandachtspunten.
3. In overleg met het bestuur verzorgen van correspondentie:
a. afhandelen van inkomende en uitgaande post
b. verzenden van agenda en verslagen
4. Eventueel leiding geven aan het parochiesecretariaat.
5. Het (doen) zorg dragen voor een accurate ledenadministratie.
6. Het (bewaren en) bijhouden van het parochiearchief.
7. Diverse bijkomende zaken:
▪ aandacht voor jubilea en afscheid
▪ actie ondernemen bij te verwachten tekorten of geconstateerde gebreken
▪ deelname aan diocesane of andere bijeenkomsten.

Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Franciscusparochie?

Neem dan contact op met pastoor Pieter Scheepers via e-mail pastoorscheepers@rkfranciscus.nl.


Trefwoorden: franciscusparochie wim jaspers pastoor pieter scheepers marcella de leeuw
Geplaatst

donderdag 06 juni 2019 | 14.19 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 juni 2019 | 19.26 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub