PIT-actie Asten

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op donderdag 6 juni bij acties op vier locaties in de gemeente Asten controles uitgevoerd.

Daarnaast heeft de gemeente ook nog enkele controles uitgevoerd bij enkele locaties.

Bij de controles zijn de volgende zaken aangetroffen:

- Overtreding brandveiligheid: niet werkende gekoppelde rookmelders; eigenaar kamerverhuur dient terstond actie te ondernemen om systeem te herstellen/noodmaatregelen te nemen.

- Diverse milieuovertredingen aangetroffen (opslag van goederen niet op orde en orde netheid niet op orde).

- Op verschillende adressen stonden mogelijk illegale bouwsels en was het gebruik (opslag) in strijd met bestemmingsplan: gemeente trekt deze zaken verder na.

- Op verschillende adressen was er sprake van onjuiste inschrijving in BRP (Bevolkingsregister).

- Ondeugdelijke gasaansluiting: eigenaar dient binnen een week actie te ondernemen anders wordt hij afgesloten.

- Ruimte aangetroffen die mogelijk is of was ingericht als hennepkwekerij.

Onder de regie van het PIT zijn er regelmatig acties bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan onder andere bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. Bij de actie in Ommel waren de politie en de gemeente Asten betrokken.

Bij de acties in de gemeente Asten waren de politie, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio, Enexis, en de gemeente Asten betrokken.

Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren tegen ondermijnende criminaliteit. Zo kunnen ze overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook via tel. 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.


Trefwoorden: peelland interventie team pit
Geplaatst

zaterdag 08 juni 2019 | 09.33 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 08 juni 2019 | 10.38 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub