In een groot deel van het gebied van waterschap Aa en Maas - ook in Asten en Someren - is het per 7 juni verboden om te beregenen met water uit sloten en beken.

Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden.

De droogte van 2018, een drogere winter en een relatief droog voorjaar leiden ertoe dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken.

Zie www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Geplaatst

zaterdag 08 juni 2019 | 09.41 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 08 juni 2019 | 08.49 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub