Loods tijdelijk gesloten na toepassing Wet Damocles

De politie heeft op 18 april in een loods aan de Deurneseweg 39 in Ommel een container aangetroffen, die was ingericht ten behoeve van professionele hennepteelt.

Op grond van de Wet Damocles heeft burgemeester Hubert Vos van Asten besloten om de loods voor een periode van zes maanden te sluiten.

Aan de eigenaar van de loods heeft de gemeente eerst een brief gestuurd waarin het voornemen tot sluiting werd aangekondigd.

De eigenaar heeft zienswijzen ingediend, deze hebben niet tot een ander standpunt geleid. Daarna is de burgemeester overgegaan tot de daadwerkelijke sluiting.

De loods is nu gesloten en verzegeld en mag gedurende zes maanden door niemand gebruikt of betreden worden.

Op grond van de Wet Damocles (artikel 13b lid 1 sub b van de Opiumwet) heeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning, erf of lokaal tijdelijk te sluiten als er sprake is van voorbereidingshandelingen ten behoeve van illegale beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en het pand een schakel vormt in de productie of distributie van drugs, ook als er (nog) geen directe gevolgen zijn voor de lokale woon- of leefomgeving.

De burgemeester past het beleid, dat op de Wet Damocles is gebaseerd, toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat en als middel tegen ondermijnende criminaliteit.

 


Trefwoorden: hennepteelt loods wet damocles drugs
Geplaatst

donderdag 27 juni 2019 | 15.48 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 27 juni 2019 | 14.53 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub